FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Faktabaari palkittiin kansainvälisestä työstään ja kertoo, mitä tekee seuraavaksi

  30.11.2018 Toimitus

  For English - see Anders Chydenius Foundation press release  3.12.2018__

  _Avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella kansalaisella on oltava oikeus luotettavaan tietoon ja oman viestintäympäristönsä hallintaan._

  Chydenius-mitali jaettiin 30.11.2018 Tietämisen vapauden päivän seminaarissa Helsingissä. Faktabaari ja sen taustalla toimiva Avoin yhteiskunta ry palkittiin merkittävästä Chydeniuksen avoimuusperiaatteita noudattavasta kansainvälisestä toiminnasta. 

  Kiitämme Anders Chydenius säätiötä ja Chydenius Instituutin kannatusyhdistystä saamastamme tunnustuksesta.Tässä blogissa kerromme tulevasta toiminnastamme sekä siitä, mitä avoimuus ja kriittinen ajattelu meille tarkoittaa.

  Sitoutumatonta avoimuustoimijaa tarvitaan

  Avoin ja laadukas demokraattinen päätöksenteko on turvattava yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tähän tarvitsemme myös kolmannen sektorin riippumattomia toimijoita.

  Avoin yhteiskunta ja Faktabaari pyrkivät toiminnallaan vahvistamaan kaikkien kykyä havaita ja torjua haitallista viestintää. Tuemme avointa keskustelua ja edistämme menetelmiä, joiden avulla erilaisistakin mielipiteistä keskustellaan tasavertaisesti yhteiseltä faktapohjalta.

  Tehtävänämme on viestinnän luotettavuuden vahvistaminen ja sen turvallisuuden parantaminen seuraavien kehityskohteiden avulla:

  • Digitaalinen medialukutaito ja -kasvatus
  • Journalistinen faktantarkistus ja median tekemä yhteiskunnan polarisaation vastainen työ
  • Disinformaation ja polarisaation tutkiminen, torjunta sekä näistä kertominen ymmärrettävällä tavalla

  Pidämme ja muodostamme yhteyksiä kansainvälisiin ja erityisesti eurooppalaisiin yhteisöihin.

  Kasvaviin uhkiin vastataan kunnianhimoisilla tavoitteilla

  Seuraavan neljän vuoden aikana:

  1. Faktabaari jatkaa kotimaisen faktantarkistustoiminnan laadun varmentamista ja kouluttamista. Faktabaari keskittyy haastavampiin tehtäviin, väärän ja vääristellyn viestinnän torjuntaan ja polarisaation ehkäisyyn. Poliittisen faktantarkistuksen osuus toiminnassa vähenee perinteisen mediatoimijoiden ottaessa käyttöön Faktabaarin alulle panemia ja kokeilemia faktantarkistuksen menetelmiä. Faktabaarin toimituksen riippumattomuus turvataan monilähteisellä ja puolueettomalla rahoituksella sekä itsenäisillä, toimituksellisilla päätöksillä joita vastaava toimittaja  käsikirjamme  avulla soveltaa.

  2. Mediakasvatushanke Faktabaari #EDUa vahvistetaan kehittämällä siitä koko kansan sivistys- ja mediakasvatushanke. Aikuisten ja nuorten medialukutaidon kehittämiseen on suunnitteilla “Kansalaisen opas digitaaliseen maanpuolustukseen” tukemaan koululaisille suunnattua “Vaalit tulevat, oletko valmis?”-hanketta. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan FactBar puitteissa.

  3. Avoin yhteiskunta ry käynnistää hankkeen disinformaation ja polarisaation ehkäisyn tutkimiseksi sekä siihen liittyvien journalististen käytänteiden ja ohjelmisto- ja joukkoitustyökalujen kehittämiseksi.

  Haasteiden kasvaessa yhdistyksen hallituksen osaamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta  laajennetaan mediakasvatuksen, disinformaation torjunnan ja journalistisen työn merkittävillä osaajilla.

  Faktabaari ja Avoin yhteiskunta ry. julkaisevat joulukuusta alkaen toimenpidesuosituksia seuraavalle eduskunnalle ja parlamentille koskien mediakasvatusta, journalistista faktantarkistustoimintaa sekä disinformaation ja polarisaation vastaista työtä.

  Toivomme suositusten ohjaavan vaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluita sekä valittujen kansanedustajien ja meppien työtä kohti parempaa ja luotettavampaa viestintäympäristöä. Toivomme voivamme osaltamme myös auttaa opettajia ja kirjastoja mediakasvatustyössä ja journalisteja sekä mediataloja faktantarkistuksen ja disinformaation vastaisen työn laadun varmistajana.

  Avoimen, keskustelevan, luotettavaan tietoon nojaavan demokratian puolesta,

  Avoin yhteiskunta ry:n hallitus 2018

  Jaakko Helleranta, puheenjohtaja
  Mikko Salo, varapuheenjohtaja, Faktabaarin isäntä
  Antti Myllys, rahastonhoitaja
  Ilkka Vuorikuru, sihteeri

  Faktabaarin toimituskunta 2018

  Petra Piitulainen Ramsay, vastaava toimittaja
  Severi Hämäri
  Katriina Ojala
  Kata-Riina Heinonen-Tricarico

  Yhteydenotot:toimitus(at)faktabaari.fi