FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Niinistö: Helsingissä suojeltu 500 hehtaaria lisää metsää vihreiden ansiosta

  08.04.2017 toimitus

  50/50

  Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi MTV3:n vaalitentissä 4.4.2017 (01:49:00), että Helsingin yleiskaavassa on suojeltu 500 hehtaaria lisää metsää vihreiden ansiosta.

  “Helsingin yleiskaavahan on siitä vallankumouksellinen, että se on kestävää kehitystä enemmän painottava kaava kuin on mitä Suomessa on kertaakaan tehty eli yli Tampereen verran, 300 000 asukasta lisää niin, että valtaosa siitä sijoittuu täydennysrakentamisella teiden varsille ja vanhoille teollisuuden joutomaille, ja vihreet siinä kaavassa sai yksinään läpi nää asiat: 500 hehtaaria lisää suojeltuja metsiä ja 14 hehtaaria pois kaavoituspainetta Keskuspuistosta. Vihreät ajoivat sen läpi.”

  Väite on 50/50.

  Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa kymmenvuotiskaudella 2015-24. Niiden yhteispinta-ala on noin 650 hehtaaria. Lopputuloksena on suunnilleen suojelupinta-alan kaksinkertaistuminen.

  Samaa ovat väittäneet ainakin Helsingin vihreiden Hannu Oskala ja Elina Moisio.

  Kaavakartasta ja selostuksesta ilmenee alueiden nykyinen suojelustatus sekä tieto, miten niitä on tarkoitus myöhemmin suojella, eli toteutetaanko suojelu luonnonsuojelain nojalla vai jotenkin muuten.

  Luonnonsuojeluohjelmaa on laadittu samanaikaisesti Helsingin yleiskaavan kanssa.

  Yleiskaavaa suunniteltaessa, laadittaessa ja toteuttamisessa on vaikeaa sanoa, kuinka paljon metsiensuojelu on vain vihreiden ansiota. Kaavoitus on kuitenkin tehty apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr) johdolla, mutta politiikka on aina yhteistoimintaa (neuvotteluja ja kompromisseja) muiden päättävässä asemassa olevien puolueiden kanssa.

  Lähteet:

  Helsingin luonnonsuojeluohjelma Kaupunkikaava  Jaa eteenpäin