Avoin yhteiskunta ry

Avoin yhteiskunta ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää avoimuutta yhteiskunnallisena perusarvona sekä tarjota kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näiden tavoitteiden tueksi yhdistys lähti kehittämään vuonna 2013 Faktabaaria, joka vahvistaa faktapohjaista julkista keskustelua faktantarkistuksen ja informaatiolukutaidon syventämisen keinoin.

Yhdistys kokoaa yhteen toimijoita, jotka muodostavat tukiyhteisön Faktabaarin mission ja vion toteutukselle ja kehittämistyölle.

Faktabaarin missio: Faktabaari tukee faktapohjaista julkista keskustelua, digitaalista informaatiolukutaitoa ja osallistuvaa digiajan demokratiaa. Tavoitteena on vahvistaa kriittistä ajattelua ja vastuullista osallistumista.

Faktabaarin visio: Digitaalinen Informaatiolukutaito on kansalaistaito, jota Suomessa edistää riippumaton faktantarkistuspalvelumalli. Toiminnan vaikuttavuuden perustana ovat läpinäkyvyys, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä informaatiolukutaidon oppiminen kansalaistaitona.

Vuosille 2019–2022 toimintastrategiassaan yhdistys on linjannut Faktabaarille kolme painopistealuetta:

  1. Digitaalinen informaatiolukutaito ja -kasvatus
  2. Journalistinen faktantarkistus & median tekemä yhteiskunnan polarisaation vastainen työ
  3. Disinformaation ja polarisaation tutkiminen, torjunta sekä näitä kansantajuisesti käsittelevä viestintä (yhteistyökumppanit ml. EDMO NORDIS). Yhdistettynä nämä muodostavat Faktabaari -yhteistyöalustan, joka viestii tapahtumilla, digitaalisilla kanavilla ja verkostoissa.

Avoin yhteiskunta ry on Faktabaarista juridisesti vastuullinen toimija, Se resurssoi Faktabaarin toimintaa varainkeräyksellään ja valvoo sen avoimuusperiaatteiden ja em. painopisteiden toteuttamista. Yhdistys ei puutu Faktabaarin operatiivisiin journalistisiin valintoihin, joista vastaa Faktabaarin vastaava toimittaja tai EDU-hankkeen koordinaattori. Yhdistyksen hallitus nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävistään Faktabaarin vastaavan toimittajan ja muut painopisteiden mukaisten projektien koordinaattorit.

2023-2025 jatkostrategiaa valmistellaan yhdistyksen hallituksen johdolla.

SÄÄNNÖT

Avoin yhteiskunta ry:n sääntöihin voit tutustua täällä.

HALLINTO

Hallitus 2023

Varsinaiset jäsenet:

Mikko Salo, puheenjohtaja

Joonas Pörsti, varapuheenjohtaja

Kari Kivinen, rahastonhoitaja, EDU-vastaava

Mikko Norros, sihteeri

Harto Pönkä

Marianne Paasi

Minna Aslama Horowitz

Aki-Mauri Huhtinen

Juha Leviäkangas

Yhdistys pyrkii pitämään hallintonsa mahdollisimman tehokkaana ja kevyenä. Toimintaa ohjaa läpinäkyvyyden periaate, jolla pyritään luomaan Faktabaarille vakaa taustatuki toteuttaa missiotaan. Yhdistys toimii toistaiseksi ilman perusrahoitusta.

Toiminta- ja vuosikertomukset

RAHOITUS

Yhdistys rahoittaa toimintaansa ensisijaisesti hankeapurahoilla ja lahjoituksilla sekä pienimuotoisemmin jäsenmaksuilla ja koulutustoiminnalla.avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.