FAKTABAARI

Faktabaari on vuonna 2014 perustettu suomalainen faktantarkistuspalvelu faktapohjaisen julkisen keskustelun ja digitaalisen informaatiolukutaidon puolesta. Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin osallistava verkkomedia. Se ei toimi minkään poliittisen tai yhteiskunnallisen liikkeen eduksi eikä mitään vastaan. Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenenä Faktabaari noudattaa Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista tapaa. Faktabaari toimitusperiaatteista voit lukea lisää täältä.

Faktabaarin palkittu journalistinen ja kasvatuksellinen toiminta edistää digitaalista informaatiolukutaitoa. Riippumaton tutkivan journalismin faktantarkistustoimituksemme keskittyy tarkistustoimintaaan saamiemme tarkistuspyyntöjen pohjalta. Koulutuksellinen Faktabaari EDU (lue lisää alta) keskittyy faktantarkistusta hyödyntävän laajemman digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämiseen ja opettamiseen. Palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä Faktabaarin mission ja vision edistämiseksi verkkokanavien ja tapahtumien puitteissa.

Faktabaarin missio: Faktabaari tukee faktapohjaista julkista keskustelua, digitaalista informaatiolukutaitoa ja osallistuvaa digiajan demokratiaa. Tavoitteena on vahvistaa kriittistä ajattelua ja vastuullista osallistumista.

Faktabaarin visio: Digitaalinen Informaatiolukutaito on kansalaistaito, jota Suomessa edistää riippumaton faktantarkistuspalvelumalli. Toiminnan vaikuttavuuden perustana ovat läpinäkyvyys, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä informaatiolukutaidon oppiminen kansalaistaitona.

Faktabaari palvelee ensisijaisesti suomeksi, mutta vaikuttaa laajasti kansainvälisissä verkostoissaan. Faktabaari on kansainvälisen IFCN faktantarkistusverkoston perustajajäsen ja osallistuu sen ja FirstDraft -verkoston verkostotoimintaan. Vuodesta 2021 Faktabaari on ollut kehittämässä pohjoismaista faktantarkistusta, digitaalista informaatiolukutaitoa ja digitaalisten informaatiohäiriöiden tutkimusta tutkijoiden, faktantarkistajien ja mediakasvattajien NORDIS-verkostossa. NORDIS on samalla laajemman Eurooppalaisen EDMO-yhteisön pohjoismainen jäsen.

Faktabaarin kotimaisena tutkimuskumppanina toimii NORDIS hankkeessa Helsingin yliopisto ja digitaalisen informaatiolukutaidon strategisena kehittäjäkumppanina Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra.

Lue myös:

Faktabaari toimii verkossa tietoturvallisella sivustolla sekä sosiaalisen median kanavilla (twitter, facebook, instagram, youtube). Faktabaari-palvelun sisältö on avointa Creative Commons Attribution -lisenssillä.

Faktabaaria mahdollistaa ja sen juridisena taustaorganisaationa toimii Avoin yhteiskunta ry. Yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuo yhteiskunnallista päätöksentekoa lähelle kansalaista sekä tarjoaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Avoimuusperiaatteita toteutetaan käytännössä myös Faktabaarin hankkeissa ja faktantarkistuksen toimituksellisessa työssä. Faktabaarin kokonaiskehityksestä vastaa Avoin yhteiskunta ry hallitus puheenjohtajanaan Faktabaarin perustajajäsen Mikko Salo.

Lisätietoja Faktabaarista: info@faktabaari.fi

Faktabaarin vastaava toimittaja: Pipsa Havula

Faktabaari EDU Logo

FAKTABAARI EDU

Faktabaari EDU edistää kansalaisten digitaalista informaatiolukutaitoa. Digitaalisella informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, ymmärtää, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asianmukaisesti sosiaalisessa mediassa digitaalitekniikan avulla.

Se sisältää informaatio- ja medialukutaitoja sekä erityisesti datalukutaitoja, mikä auttaa ymmärtämään digitaalisen informaatiomaailman toimintaa laajemmin.

Digitaalisessa informaatiolukutaidossa korostuu kriittisen ajattelun merkitys ja taito tehdä harkittuja arvioita kaikesta informaatiosta, jota löydämme ja käytämme.

Digitaalinen informaatiolukutaito on digiajan kansalaistaito ja se edistää aktiivista kansalaisuutta.

Tutustu EDU-hankkeen taustaan.

Lisätietoja:

Kari Kivinen, EDU-koordinaattori

info@faktabaari.fi

EFCSN-sitoumus

Faktabaari ei ole valtion tai minkään poliittisen puolueen tai poliitikon valvonnassa eikä se keskitä tutkimuksiaan tiettyyn poliittiseen puolueeseen tai poliittiseen ideologiaan.

Faktabaari ei työllistä ketään henkilöä, joka on palkatussa tai merkittävässä asemassa poliittisessa puolueessa, sellaisen hallituksessa tai poliittisen puolueen tai hallituksen välittömässä määräysvallassa olevassa julkisessa yhtiössä, eikä se pyydä tai kehota lukijoita äänestämään mitään poliittisia puolueita tai julkisiin virkoihin pyrkiviä ehdokkaita. Mahdolliset poliittiset kannanotot eivät liity muihin kuin faktantarkistuksen kannalta olennaisiin poliittisiin teemoihin ja faktantarkistuksen edistämiseen.

Faktabaari ei tee sopimuksia tai kumppanuuksia poliittisten puolueiden kanssa. Se käsittelee kaikki eturistiriidat tai poliittiset puolueellisuudet, jotka liittyvät siteeraamiinsa tai käyttämiinsä asiantuntijoihin tai järjestöihin. Faktabaari kehottaa työntekijöitään olemaan antamatta poliittisia lausuntoja Faktabaarin toiminnan nimissä ja korostaa, etteivät sen työntekijät ota poliittisilta tahoilta vastaan mitään lahjoja, palveluksia tai palveluita, jotka ylittävät tavanomaiset sosiaaliset velvoitteet ja kohteliaisuudenosoitukset.

EFCSN-sitoumus (Annex 3.1.)

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.