Mitä voimme oppia Norjan faktantarkistuksesta?

Avoin yhteiskunta ry käynnistää selvityksen: Mitä voimme oppia Norjan faktantarkistuksesta?

Media-alan tutkimussäätiö  rahoittaa Avoin yhteiskunta ry:n selvitystä suomalaisen faktantarkistuksen kehittämiseksi: “Quo vadis suomalainen faktantarkistus? Mitä voisimme oppia norjalaisesta yhteistyöstä?” Faktabaarin perustaja Mikko Salo toteuttaa selvityksen arvioimalla norjalaisen Faktisk.no-yhteistoimituksen kokemukset yhdessä norjalaisten faktantarkistajien, suomalaisten tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 

“Yhdistyksemme käynnistämä  Faktabaari oli vielä aloittaessaan 2014 faktantarkistuksen pohjoismainen  edelläkävijä”, Avoin yhteiskunta ry puheenjohtaja Mikko Salo taustoittaa. “Vuonna 2017 norjalaiset veivät tarkistustoiminnan globaalistikin uudelle tasolle: keskenään kilpailevat mediatalot vastasivat disinformaatiohaasteeseen faktantarkistukseen keskittyvällä yhteistoimituksella ja innovatiivisella palvelumallilla (ks. alla), jonka tuloksia voidaan nyt arvioida yhdessä.  Selvityksen pohjalta on mahdollista kehittää myös Suomeen kestävä faktantarkistusmalli, joka palvelee kotimaan tiedotusvälineitä ja kuluttajia. Tässä työssä voidaan hyödyntää mm. Faktabaarin laajoja kansainvälisiä verkostoja mis- ja disinformaation torjunnassa ja informaatiolukutaito-lähestymistapaa.”

”Norjassa Faktantarkistus on lunastanut Faktisk.no -palvelun kautta paikkansa omana tutkivan journalismin alalajinaan. Tärkeä osa norjalaisten yhteistyötä on myös digitaalisten tarkistustyökalujen kehittäminen toimitustyöhön.”, Salo jatkaa.

Faktisk.no tekee jo yhteistyötä Faktabaarin kanssa digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämisessä. Faktabaari EDU on informaatiolukutaidon edelläkävijöitä, jonka työ on noteerattu kansainvälisesti tiedotusvälineissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi CNN:n, The Guardianin ja Saksan ykköskanavan ARD:n jutuissa.

“Faktabaari ja Faktisk.no ovat havainneet, että journalistien, mediakasvattajien ja tutkijoiden yhteistyö tuottaa monia synergioita mis- ja disinformation rajoittamiseksi”, Salo kertoo.

***
Fakta

Faktantarkistuksen yhteistoimitus ja palvelumalli Norjassa

Norjassa kuusi kilpailevaa mediataloa osallistuu riippumattoman Faktisk.no-faktantarkistuspalvelun rahoittamiseen vastauksena digitaalisen mis- ja disinformaation räjähdysmäiseen leviämiseen. Mallista on tullut maailmanlaajuisesti referenssi journalististen medioiden vastaiskuna digitaaliseen disinformaatioon. 

Yhteistoimituksen palveluja hyödyntää viikoittain lisäksi 20-30 paikallista mediataloa. Yhteistoimituksen tuottamien tarkistusten on laskettu tavoittavan miljoonayleisöjä Norjassa, kokolailla Suomen kokoisilla mediamarkkinoilla. Faktantarkistuksen palvelumalli työllistää kymmenen hengen tiimin, johon kuuluu kokeneita tutkivia journalisteja, erikoistuneita faktantarkastajia, sovelluskehittäjiä sekä mediakasvattajia. Toimitus on täysjäsen kansainvälisessä IFCN-faktantarkistusverkostossa jolloin sillä on valtuudet tarkastaa myös Facebook-sisältöjä riippumattomana faktantarkistajana (3rd party fact-checker).  

Norjalaiset ovat kuitenkin pysyneet säilyttämään taloudellisen ja journalistisen riippumattomuutensa  teknologia-alustoista. Toimintansa laajan läpinäkyvyyden kautta Faktisk.no on onnistunut lisäämään luottamusta journalistiseen mediaan ja löytänyt paikkansa median kiivaassa murroksessa.  

Syvällisempää esiselvitystä Suomen suhteen arvioitavasta mallista odotellessa tarjoamme katsottavaksiFaktisk.no tuottaman huumorilla höystetyn #GameOfTrolls esittelyvideon toiminnastaan: https://youtu.be/Vy4Y5k3GRAQ.  

***

“Otetaan inspiraatiota Norjasta, tehdään yhteistyötä luottamuksen eteen ja kehitetään rohkeasti päälle uusia mediainnovaatioita”_

Mikko Salo tiivistää lähestymistapansa käynnistyvään selvitykseen.

Norjan mallia arvioivan selvityksen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen kanavilla. Hankkeen luonteen mukaisesti olemme avoimia yhteistyölle kaikkien toimijoiden kanssa, jotka jakavat tavoitteemme faktapohjaisen julkisen keskustelun edistämisestä.  Faktabaari keskittyy akuutisti raportoimaan #CoronaVirusFact ja SOMA - verkostojensa toiminnasta.

Uusia blogeja aiheeseen liittyen:

Luotetaan tietoon - Informaatiolukutaito on hyvä opas epävarmassa ajassa (8.9.2020)

Mikä Faktisk.no? Osallistu suomalaisen faktantarkistustoiminnan kehittämiseen (1.10.2020)


Lisätietoja
Puheenjohtaja Mikko SaloAvoin yhteiskunta ry.

Mikko Salo on toiminut riippumattomana asiantuntijajäsenenä EU-tasolla sekä disinformaatiota rajoittavassa että medialukutaitoa edistävissä työryhmissä. Lisäksi hän osallistuu faktantarkistuksen ja  mediainnovaatioiden kehitys- ja arviointitoimintaan eri mediayhteisöissä. Mikko kuuluu Faktabaarin perustajiin ja osallistui jäsenenä mm. liikenne- ja viestintäministeriön mediapoliliittista ohjelmaa kehittäneeseen ryhmään. Faktabaari on palkittu Suomessa mm. Bonnierin suurella journalistipalkinnolla ja taustayhdistyksen kanssa Chydenius-avoimuusmitallilla. Mikko toimii myös LUT yliopiston osa-aikaisena EU-neuvonantajana. Lisää.

mikko.salo(at)iki.fi

https://twitter.com/avoinyhtk

Lisätietoja yhdistyksestä sekä Faktabaarin aiemmat jutut Faktisk.no-palvelusta vuosilta 2017 ja 2018.

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.