Monipuolinen tiimi kehittämään informaatiolukutaitoa ja Faktabaaria

Avoin yhteiskunta ry:n vuosikokous 31.3.2020 hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja valitsi yhdistyksen uuden hallituksen edistämään vuosisuunnitelmaa Faktabaarin ja digitaalisen informaatiolukutaidon  kehittämiseksi. Vuoden2019 toimintakertomustodettiin kansainvälisestikin vaikuttavaksi ja taloushallinto läpäisi toiminnan- ja tilintarkastuksen. 

Uusi hallitus edustaa Faktabaarin toimikenttää tuntevia sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa. Jäsenet ovat informaatiolukutaidon riippumattomia ammattilaisia edustaen muun muassa journalistista mediaa, opettajia, mediakasvattajia, tutkijoita ja kansalalassiaktvisteja, eli kriittistä ajattelua, rakentavaa keskustelua ja avoimuutta edustavaa avointa yhteiskuntaamme. 

Avoin yhteiskunta ry:n tavoitteena on jatkokehittää informaatiolukutaito -lähestymistapaa sekä Faktabaaria digitaalisten informaatiohäiriöiden osaamiskeskuksena ja eri alojen toimijoiden kohtaamispaikkana. Keskeisenä tavoitteena on resurssien laajentaminen ja samanhenkisten toimijoiden saaminen mukaan haasteiden kasvaessa. 

Vuosikokous vahvisti 31.3. myös Faktabaarin ja Avoin yhteiskunta ry:n  2018 Chydenius mitalin luovutustilaisuudessa julkistaman strategian osallistua viestinnän luotettavuuden vahvistamiseen ja sen turvallisuuden parantamiseen. Tämä toteutuu linjattujen kehityskohteiden avulla ja sen hetkisten resurssien puitteissa:

  1. Digitaalinen informaatiolukutaito ja -kasvatus
  2. Journalistinen faktantarkistus ja median tekemä yhteiskunnan polarisaation vastainen työ
  3. Disinformaation ja polarisaation tutkiminen, torjunta sekä näistä kertominen ymmärrettävällä tavalla

Hallitus on jakautunut teemojen osalta työryhmiin tämän jaottelun mukaisesti.

Kansallisen toiminnan rinnalla ylläpidämme ja muodostamme yhteyksiä kansainvälisiin ja erityisesti eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin yhteisöihin. 

Yhdistyksen mahdollistaman Faktabaari:n vuoden 2020 tarkistustoiminta keskittyy akuutisti koronapandemian luoman infodemian häiriöiden minimoimiseksi tarkistustoiminnan ja informaatiolukutaito-hankkeen puitteissa osana olemassa olevia verkostoja. 

Faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta disinformaatiota rajoittaen vapaa-aikaansa antavat hallituksessa vuonna 2020:
Mikko Salopuheenjohtaja. 
Aki Saariaho, varapuheenjohtaja
Kari Kivinenrahastonhoitaja
Mikko Norros,viestinnän kehittäminen
Nina Maskulin
Severi Hämäri
Mika Horelli
Joonas Pörsti  (varajäsen ja neuvonantaja)
Lisäksi hallituksen kokouksissa pysyvä läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta on Faktabaarin vastaavalla toimittajalla Petra Piitulainen-Ramsaylla.

Lisätietoja:

Hallituksen jäsenet twitterissä
Linkki Avoin yhteiskunta ry toimintakertomukseen liitteineen
Linkki yhdistyksen sääntöihin
Linkkejä yhteistyötahoihin twitter lista
Yhdistyksen verkkosivu löytyy itsenäisenä kokonaisuutena Faktabaarin tietoturvallisen julkaisualustan suojissa, jonne on ohjaus yhidstyksen vanhalta sivustolta www.avoinyhteiskunta.me.

Sivusto ja twitter til[i](https://twitter.com/avoinyhtk) toimivat yhdistyksen pääasiallisina viestintäkanavina.

Miten sinä voisit tukea toimintaamme? Ota yhteyttä: hallitus(at)avoinyhteiskunta.meKuva: Avoin yhteiskunta ja Faktabaari vastaaottivat toiminnastaan Chydenius-mitalin vastaanotto joulukuussa 2018

Artikkelikuvan tausta: Gart Altman, Pixabay

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.