FAKTABAARI EDU - digiajan informaatiolukutaidon edelläkävijänä 2019

Vuonna 2019 Faktabaari EDU oli erittäin aktiivinen kansallisesti ja kansainvälisesti. Alkuvuoden pääteemana oli vaalilukutaitokoulutukset suomalaisille opettajille.Syykaudella Faktabaari EDU pilotoi uutta informaatiolukutaitomateriaalia ja osallistui kutsuttuna lukuisiin seminaareihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Faktabaari EDU:n tavoitteena on ollut antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja sellaiseen media- ja uutisseurantaan, joka edistää kriittistä ajattelua ja osallistumista. Saadun palautteen pohjalta opetusmateriaalia on haluttu kehittää tukemaan opetussuunnitelman toteuttamista.

Faktabaarin tekemä faktantarkistus Greta Thunbergin esittämistä ilmastoväitteistä valittiin vuoden neljän parhaan faktantarkistuksen joukkoon International Fact-checking Networkin (IFCN) kokouksessa kesällä 2019.

Faktabaarin toimintamalli ja EDU-hanke ovat herättäneet paljon kansainvälistä kiinnostusta. Englanniksikin käännettyä “Vaalit tulevat, oletko valmis”-opasta jaettiin globaalisti CNN:n tekemän jutun suorana linkkinä. Faktabaari on osallistunut aktiivisesti myös journalisteiksi opiskelevien kouluttamiseen.  Mediat ja viranomaiset kokoavan Mediapoolin kanssa on pyritty rajoittamaan disinformaatiota.

Informaatiolukutaito voidaan määritellä kyvyksi löytää ja rakentavan kriittisesti analysoida ja ymmärtää erilaisia tekstejä, viestejä ja uutisia ja niiden konteksteja. Faktantarkistus lähestymistapana soveltuu erityisesti virheellisen, vääristellyn ja vahingollisen (#vvvsanasto; mis-, dis ja malinformaation) sisällön identifiointiin ja tarkistamiseen.

Tervetuloa Faktabaari EDUun ja seuraavaan kansainvälisen faktantarkistuspäivän tilaisuuteemme 2.4.2020 (lisätietoja tulossa).


Screen Shot 2020-01-22 at 22.07.09.png

Ote Faktabaari EDU:n osalta 2019 Avoin yhteiskunta ry vuosikertomuksesta

Faktabaari EDU informaatiolukutaitohankkeen alla toteutettiin 15 luentoa tai paneeliesitystä 8 eri maassa ml. osallistuminen asiantuntijajäsenenä kahteen EU:n medialukutaidon asiantuntijaryhmän eurooppalaiseen kokoukseen Brysselissä. Faktabaarin toimittajat muokkasivat yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa uutta informaatiolukutaitomateriaalia peruskoulun ja lukion opettajien ja oppilaiden käyttöön tukemaan opetussuunnitelman toteuttamista.

Faktabaarin asiantuntijat, pilottikoulun rehtori ja opettajat luennoivat lisäksi n. 20 kansallisessa tilaisuudessa ministeriöistä kouluihin ja kirjastoista virastoihin. Faktabaarin toimitus jalkautui hankkeiden osalta tai erikseen pyydettynä noin 10 kouluvierailuun.

Faktabaari EDU sai osarahoitusta julkaisuihin, tilaisuuksiin ja osaan kouluvierailuista HYOL:n kanssa toteutetun ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston rahoittamasta EPAS-hankkeesta sekä eurooppalaisen ”Medialiteracy for all” – projektirahoituksen myötä. Laaja toiminta oli mahdollista kuitenkin vain tiiviin kouluyhteistyön ja merkittävän vapaaehtoispanostuksen pohjalta. EDU puolesta viestittiin Faktabaarin kanavilla #EDU tunnuksella. EDU hanke sai merkittävää kansainvälistä huomiota ja se
huomioitiin toistuvasti Suomalaisen informaatiolukutaito-osaamisen kärkihankkeena.

Faktabaarin ja/tai EDU hankkeen toiminnasta julkaisivat esimerkiksi BBC, CNN, Korean TV, France 2 ja  First Draft News. Linkit mediaosumiin on julkaistu Faktabaarin ”Creative Commons” -verkkosivuilla.

Faktabaari EDU:n toiminnan vaikuttavuus suhteessa resursseihin on ollut valtava saadun palautteen mukaan. Olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista kehittää koulutuksen
vaikutusta seuraavia mittareita ensi vuoden aikana.  EDU-koulutuksiin on varovaisen arvion mukaan  osallistunut erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa Suomessa vähintään 1500 ja kansainvälisesti 1000 ihmistä.  Hankkeen materiaaleja on jalkautettu yhdistyksen vapaaehtoisten osalta yli 2000 koululaiselle, minkä lisäksi ilmaismateriaalit ovat levinneet erilaisten
ammatti- ja populäärijulkaisujen sekä Faktabaarin some-kanavien kautta vähintään sadoilletuhansille ja todennäköisesti isojen medioiden kautta jopa miljoonayleisölle erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Omien kanavien ulkopuolella avoimen materiaalin levinnäisyyttä ja vaikuttavuutta on vaikea arvioida, mutta kaikesta päätellen faktantarkistusta ja medialukutaitoa yhdistävä informaatiolukutaito on hyvä lähestymistapa edistää kriittistä ajattelua ja nuorten osallistumista faktapohjaisen keskusteluun.

Julkaisut 2019

”Vaalit tulevat – oletko valmis. – Faktantarkistusta kouluille ja opettajille”-oppaan suomenkielisen versio

”Elections approach –are you ready. Fact-checking for educators and future voter ”

Faktabaari EDU konferenssit , esitykset ja työpajat

Faktabaari teki yhteistyöstä Euroopan parlamentin tiedotustoimiston, EPAS-kouluverkoston ja HYOL:n (historian ja yhteiskuntaopettajien liitto) kanssa kevään 2019
kansanedustaja – ja eurovaalien seurannassa. Faktabaari EDU:n toimitus julkaisi ”Vaalit tulevat – oletko valmis”–oppaan vaalilukutaidon kehittämiseksi. Sen lisäksi Faktabaarin toimitus vieraili kouluissa eri puolilla Suomea:

 • 18.1. Medialukio (EPAS)
 • 8.2. Hyvinkään Sveitsin lukio (EPAS)
 • 4.3. Jyväskylän lyseo (EPAS)
 • 8.3. Medialukion vaalipaneeli
 • 8.3. Lauttasaaren yhteiskoulu (EPAS)
 • 12.3. Viikin Norssi (EPAS)
 • 13.3. Viikin Norssi, opettajaksopiskeleville
 • 15.5. Munkkiniemen yhteiskoulu (EPAS)
 • 30.10. Internet-lukutaitokurssi Forssa

Faktabaari EDU:n edustajat osallistuivat kutsuttuina puhujina tai työpajan vetäjinä lukuisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin:

 • 13.3.2019 ”Truth matters” työpaja Fulbright seminaarissa, Oodi
 • 18.3.2019 Oodi faktoille EPAS-koulujen avoin työpaja ja loppuseminaari- Eurooppalaisen medialukutaitoviikon seminaari ja työpaja yhteistyössä Euroopan Parlamentin tiedotustoimiston\, EPAS-koulujen ja HYOLin (historian ja yhteiskuntaopettajien liitto) kanssa\, Oodi.
 • 19.3. EU medialiteracy expert group, Member, Brussels 6.9.2019
  ”Demokratiatyötä koulun käytännössä: Faktabaari”-esitys Suomen UNESCO-ASPnet-koulujen vuosiseminaarissa opetushallituksessa teemalla ”Maailmankansalaisen avaintaitoja – tekemisen meininki, jakamisen meininki.” Helsinki
 • 17.9.2019, “How to build up resilience among school aged youngsters? – Finnish approach” workshop in the the Human Dimension Implementation
  Meeting (HDIM) of OSCE. The event is Europe’s largest annual human rights and democracy conference, Warsaw
 • 25.9.2019, “Simple tools for educators to deal with information disorder” keynote in the seventh UNESCO Global Media and Information Literacy
  (MIL) Week under the theme “Media and Information Literate Citizens: Informed\, Engaged\, Empowered**”\,** Gothenburg\, Sweden
 • 28.10.2019,  “Simple tools for educators to deal with information disorder” keynote in the MIL week conference “Media and Information
  Literacy: Current needs, future perspectives”
  organised by  CICERO Learning Network together with the Faculty of Educational Sciences and the University of
  Helsinki at
  Think Corner
 • 31.10.2019, “Digital self-defense skills – How to teach internet-literacy skills for students? Practical tools and methods for teachers to deal with information disorder” workshop, IncluEdu-training, Helsinki
 • 5.11.2019, “Simple tools for educators to deal with information disorder” Workshop in CENS Workshop on Understanding and Countering
  Online Falsehoods and Influence Operations, Marina Mandarin, Singapore
 • 19.11.2019, “Digitaalisia itsepuolustustaitoja”, VESO-päivä koulutus, Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
 • 10.12.2019 ”Voter literacy – Finnish approach”-presentation in Nordic DIS network (Democracy, Inclusion and Safety) conference
  “Lets strengthen together democracy in schools and inclusive education for all”, Reykjavik, Iceland
 • 11.12.2019 EU media literacy expert group, Member,Brussels
 • 13.12.2019 Digital self-defense skills – How to teach information literacy skills for students?”presentation in eTwinning Professional Development Workshop „Digital Competences & IT Didactics“, Wien Mediassa:

Mediaosumat

Faktabaari EDU:a koskevia mediaosumia on kerätty Faktabaarin yhteiseen arkistoon. Lisää tietoa Faktabaarin toimituksen ja Avoin yhteiskunta ry tukijoukkojen
toiminnasta 2019 täältä www.faktabaari.fiedu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.