Faktabaari EDU kriittisen ajattelun ja osallistumisen puolesta

faktabaari edu
Faktabaari EDU kriittisen ajattelun ja osallistumisen puolesta.

Faktantarkistus opettajien ja oppilaiden työkaluna EU-vaalien alla - Faktabaari EDU.

Faktabaari aloitti Suomessa faktantarkistuksen 2014 EU-vaalien yhteydessä. Faktabaarin asiantuntijat muokkasivat yhdessä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajien kanssa avoimuuteen perustuvan faktantarkistusmetodin koulukäyttöön soveltuvaksi vuoden 2017 kunnallisvaalien yhteydessä. Tämän pilottihankkeen pohjalta Faktabaari EDU on laatinut uuden avoimen oppimateriaalin  opettajien tueksi erityisesti vaalikampanjoiden seurantaan.   Tavoitteena on antaa sekä opettajille että oppilaille työkaluja kriittistä ajattelua ja osallistumista edistävään mediaseurantaan ja kehittää opetusmateriaalia saadun palautteen pohjalta.

Faktabaarin perustajajäsen ja EU:n itsenäisen disinformaatiota rajoittamaan pyrkivänneuvonantajaryhmänsuomalaisjäsen Mikko Salo summaa Faktabaari EDU tavoitteita:
”Suomi on medialukutaidon ja perusopetuksen globaaleita kärkimaita. Faktantarkistus on todettu erinomaiseksi lähestymistavaksi yritettäessä ymmärtää, mihin voi luottaa digitaalisessa mediaympäristössämme. Haluamme kannustaa kouluja ja opettajia antamaan oppilailleen kriittisen ajattelun siemenet ja kannustaa heitä osallistumaan avoimen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamiseen. Siksi julkaisemme nyt yhteistyökumppaniemme kanssa monilukutaitoa ja mediakasvatusta tukevan kansainvälisestikin ainutlaatuisen”Vaalit tulevat – oletko valmis- Faktantarkistusta kouluille ja opettajille”-materiaalin ja lähestymistavan.”

Käytännön opetuksessa kehitetty ja hyväksi havaittu materiaali jatkokehitykseen

Opetusmateriaalia kokeiltiin  vuoden 2018 presidentinvaalien seurannassa sekä alakoulun 5-luokkalaisten että yläkoulun 8- ja 9-luokkalaisten kanssa. Huomattiin, että valittu lähestymistapa tukee uuden opetussuunnitelman arvoperustaa, oppimiskäsitystä ja antaa hyviä mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen eheyttämiseen. “Ala- ja yläkoulussa koko ikäluokka voidaan vielä saavuttaa turvallisessa kouluympäristössä, tämän jälkeen “tulevat äänestäjät” ovat yhä enemmän omillaan eli perustaidot tarvitaan ajoissa”, hankkeen toimijat perustelevat valintaansa.

Oppilaat tarvitsevat median monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään eri näkökulmista. Koulun tehtävä on antaa heille työkaluja epäselvän ja ristiriitaisen tiedon tulkitsemiseen. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä.  

HRSK:n rehtori Kari Kivinen kertoo, että he ovat koulunpilottikokeiluissayhdistäneet faktantarkistuksen taitojen opettamisen vaalien seurantaan. On huolehdittu siitä, että oppilaat saavat hyvät pohjatiedot vaaleista ja erityisesti siitä, miten uutisia tehdään, miten toimittajat tarkistavat tietolähteitään. Projektissa on painotettu etenkin sitä, miten oppilaat voivat itse tarkistaa, pitävätkö väitteet paikkaansa vai ei.  Samalla heille on annettu tietoja vaalien taustoista ja he ovat saaneet mahdollisuuden harjoitella osallistuvaa demokraattista toimintaa monialaisesti ja monipuolisesti turvallisessa kouluympäristössä.

Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia rehtori Kari Kivisen mielestä. Faktantarkistajien metodit tuntuvat toimivan erittäin hyvin juuri nuorten kanssa. Oppilaita kiinnostaa heidän oman sosiaalisen median hallintataidot, ja he kiinnostuivat siinä samalla aidosti myös vaalien teemoista ja osallistuivat aktiivisesti mediassa käytyyn keskusteluun. He ymmärsivät puolueiden erilaisten mielipiteiden taustoja ja oppivat, miten päätöksentekoon voi vaikuttaa. Samalla he saivat työkaluja sosiaalisessa mediassa esiin tuleviin uutisten ja väitteiden käsittelyyn:jakaa vaiko ei?

Suomella annettavaa kansainvälisesti - Faktabaari EDU on yhteistyöhanke

Faktabaari EDU kokeilu on herättänyt paljon huomiota Euroopassa ja jo ensimmäinen kuntavaalihanke listattiin merkittävän eurooppalaisen medialukutaito -kilpailun finalistiksi. Erityisen mielenkiintoiseksi on koettu Faktabaari EDU “liikennemerkit” (tai sosiaalisessa mediaassa#vvvsanasto), jotka muodostavat myös oppimateriaalin ytimen. Digitaalisia informaatiohäiriöitä ymmärrättäessä vahingolliseksi todetun “v*aleuutiset” sijasta  mediasisältäjä voi oppilaiden kanssa arvioidakansainvälistä luokittelua mukaellenvirheelliseksi (misinformaatio), vääristellyksi (disinformaatio) ja/tai vahingoittavaksi (malinformaatio), joista kaikista oppimateriaali antaa esimerkkejä ja linkkejä muihin avoimiin materiaaleihin.


Misinformation


Faktabaari EDU onkin yhteensopiva Eurooppalaisen lähestymistavan kanssa. Euroopan komissio antoi viime keväänä suosituksen medialukutaidon parantamisesta – komissiontiedotteessasuositus tiivistettiin seuraavasti:

“Parempi medialukutaito auttaa eurooppalaisia tunnistamaan verkossa olevaa
disinformaatiota ja suhtautumaan kriittisesti verkkosisältöön. Tämän vuoksi komissio
kannustaa faktantarkastajia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita tarjoamaan
oppimateriaalia kouluille ja opetushenkilöstölle. Lisäksi komissio aikoo järjestää
medialukutaidon eurooppalaisen teemaviikon.”HRSK:n opettajat ja Salo esittelevät seuraavaksi hankettaBrysselissä 13.11.2018. 

”Meillä on nyt loistava mahdollisuus kerätä suomalaista ja eurooppalaista mediakasvatus-osaamista tärkeän disinformaatio-haasteeseen vastaamiseen. JO itsenäisen EU -neuvonantanjaryhmämme raportissa tätä tarvitaan valtavasti (“massive scale”),  Salo muistuttaa ja kannustaa kansallisia toimijoita myös lähestyvään EU-puheenjohtajuuskautta ajatellen, jonka painotuksia Suomessakin mietitään. Faktabaarilla olisi kiinnostustatuoda toimijoita yhteen myös jatkossa. Faktantarkistuksen ja medialukutaidon yhdistelmä yhdistää.

Faktabaari EDU - materiaalista

Faktabaarinpedagoki-taustainen Markus Neuvonenkoosti HRSK:n opettajien avulla nyt julkaistavan Faktabaari EDUn uuden mediakasvatusoppaan. Se on suunnattu opettajille ja mediakasvattajille.  Oppaassa esitellään myös yhteistyökumppanimmeEAVI:nsekä kotimaisista osaajistaKAVIn,Mediakasvatusseuran,Metkanja monien muiden hienojen mediakasvatustoimijoiden opetusmateriaaleja.

”Markus ja työryhmä tekivät valtavan ajatustyön materiaalien koostamisessa pedagogiseksi lähestymistavaksi, josta me voimme nyt porukalla jatkaa. Saimme mielestämme mukaan paljon mediakasvatustoimijoiden avoimia materiaaleja”.  Tällaisella opetusmateriaalilla on selkeästi kysyntää myös muualla Euroopassa, kunhan vain kykenemme yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Olemme mielestäni oikeilla jäljillä, mutta haaste on kova” Brysselissä kansainvälistä materiaalihanketta edistävä Mikko summaa.

Julkaisemme seuraavan kuukauden ajan useita blogeja uudesta lähestymistavasta ja saamastamme palautteesta. Seuraavassa blogissa esittelemme tarkemmin uuden oppaan sisältöjä ja tekijöitä ja opettajille tarjoamaamme lisäapua. Luvassa Markus Neuvosen, Faktabaarin toimituksen ja opettajien mietteitä faktantarkistuksen yhteensopivuudesta ja soveltuvuudesta ala- ja yläkoulun arkeen.

Tervetuloa tutustumaan, kehittämäänmateriaaliaja osallistumaan!

Toimitus@faktabaari.fi


Kuva: Faktabaari EDU “Totuus?” kuvan on suunnitellut Jesper Vuori ja se provosoi Totuuden etsimiseen digitaalisessa mediaympäristössä, joka yhdistää monia sivistystoimijoita. Faktabaari -logon (rekisteröity tavaramerkki) on suunnitellut Vesa Pesonen.

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.