Faktabaari EDU valmistelemassa EU-laajuista Facts4All -verkkokurssia kouluyhteisöille disinfomaation käsittelyyn

Faktabaari EDU on asiantuntijana laatimassa EU-laajuista Facts4All -verkkokurssia kouluyhteisöille disinfomaation käsittelyyn. Keväällä 2022 lanseerattavan verkkokurssin lähestymistapaa arvioitiin lokakuussa kolmen maan opettajien ja asiantuntijoiden yhteisessä aivoriihessä. Tavoitteena on, että kurssin suorittaneet opettajat voivat aloittaa kouluyhteisössään keskustelun kollegoiden, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa siitä, millä keinoilla digitaalista lukutaitoa voitaisiin yhdessä parantaa. Verkkokurssi antaa eväitä konkreettisen koulukohtaisen toimintasuunnitelman kehittämiseen.

Facts4All hanketta koordinoi ja sen käytännön toteutuksesta vastaa 33 eurooppalaista opetusministeriötä ja hallintoa kokoava EU Schoolnet. Faktabaari EDU toimii hankkeessa sisältöasiantuntijana ja tukee keväällä kotimaisia pilottikouluja kurssia seuraavassa koulujen toimeenpanossa.

Pidemmällä aikavälillä Facts4All-kurssista toivotaan tukea Faktabaari EDU yhdessä pohjoismaisen EDMO NORDIS -verkoston ja Sitran tuella tehtävää digitaalisen informaatiolukutaidon kehitystä, jolla pyritään ensisijaisesti tukemaan pohjoismaissa perinteisesti tärkeiden koulujen ja kirjastojen ammattilaisten toimintaa.


Facts4All hankkeeseen osallistuvia opettajia

Kuva: Facts4All hankkeeseen osallistuvia opettajia (Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (HRSK), Viikin normaalikoulun ja Myllypuron peruskoulu) ja Faktabaari EDU MOOC koordinaattori Elsa Kivinen (edessä)


Hanasaaressa 16.10. konsultoiduilta suomalaisopettajilta saatiin tärkeää palautetta mm.

  • Kouluissa ollaan resurssien osaan tiukoilla ja vanhempia tarvittaisiin apuun verkon informaatiohäiriöistä ml. vääristelty informaatio (disinformaatio) käytävään rakentavaan keskusteluun. Haaste on yhteinen, koska nuoret käyttävät mobiililaitteiden kautta sosiaalisessa mediassa luokka-asteesta riippuen jopa yhtä paljon aikaa kuin kouluissa.
  • Nuoret elävät digitaalisessa informaatioympäristössä, mutta eivät lhavaintojen mukaan ole digitaalisesti lukutaitoisia.
  • Opettajilla myös paljon kehitettävää sosiaalisen medioiden toimintalogiikkojen ja erityisesti ns. nuorten medioiden osalta voidakseen käydä aiheesta keskusteluja oppilaidensa kanssa. Nuorten ja vanhempien mediamaisemat ovat varsin erilaiset (ks. Pönkän esitys).
  • Faktantarkistajien lähestymistapaa informaatioon ja viimeisimmästä tutkimuksesta ammentavaa digitaalista informaatiolukutaitoa pidettiin lupaavana lähestymistapana keskustelun avaamiseen. Molempia pidettiin hyvin yhteensopivina opetussuunnitelman kanssa.
  • Kodin ja koulun yhteistyön tärkeimpinä mahdollisuuksina digitaalisen informaatiolukutaidon osalta pidettiin esimerkiksi alakoulun ja yläkoulun ensimmäisten luokkien etukäteen pohjustettuja vanhempainiltoja.
  • Näihin ikävuosiin ajoittuvat usein päätökset mobiililaitteen ja sosiaalisen median käytöstä sekä koulutyön että vapaa-ajan osalta ja vanhempien osallistuminen on ollut aktiivista.
  • Heitettiin myös ajatus maailman suurin vanhempainilta -konseptin hyödyntämisestä.

Tilaisuudessa kuultiin myös opettajataustaisen some-asiantuntijan ja yhteistyökumppanimme Harto Pönkän esitys suomalaisten koululaisten vanhemmista/opettajista eroavasta sosiaalisen median käytöstä. Avoimesti saatavissa olevaa esitystä pidettiin erinomaisena keskustelun avaajana vanhempien ja nuorten erilaisiin infomaatioympäristöihin jo pelkästään sosiaalisen mediankin osalta.

https://harto.wordpress.com/2021/10/14/suomalaisten-koululaisten-digitaalisen-median-kaytto-esitys-tilastoja/

Facts4All hanketta varten konsultoitiin videoyhteyden välityksellä opettajia ja asiantuntijoita mm. Belgiasta ja Maltalta ja palautteen pohjalta kehitystyö jatkuu pienryhmässä jossa Faktabaaria edustaa Elsa Kivinen.


Suomalaisopettajien Facts4All -työryhmä

Kuva: Suomalaisopettajien Facts4All -työryhmä vaihtaa ajatuksia eurooppalaisten kollegoittensa kanssa Espoon Hanasaaresta.


Otamme mielellämme palautetta, tuki- ja yhteistyöehdotuksia. Jo kansainvälistäkin huomiota kerännyt ja samanaikaisesti kehitettävänä oleva informaatiolukutaito-opas oli pitkälti kokoama suomalaisten ja kansainvälisen media ja informaatiolukutaidon edelläkävijöiden materiaaleja. Faktabaari EDU materiaalit ovat vapaasti käytettävissänne Creative Commons (mainitse lähde ja konteksti) -lisenssillä. Suomalaisella osaamisella ja sitä osaltaan kokoamalla Faktabaari EDU-hankkeella on kysyntää pohjoismaissa, EU-tasolla ja laajemminkin. Tervetuloa mukaan.

Lisätietoja Faktabaarin Facts4All osuudesta saa digitaalista informaatiolukutaitoa kehittävältä ja tilaisuuteen osallistunelta EDU-hankeryhmältä: Kari Kivinen, Mikko Salo, Pirjo Sallinen ja Elsa Kivinen.

toimitus(at)faktabaari.fi

Kurssin ja digitaalisen informaatiolukutaidon kehittämisestä tiedotetaan hankkeen kanavilla ja Faktabaari EDU verkkosivulla sekä Faktabaarin some-kanavilla (facebook, twitter ja instagram)

Virallinen #Facts4All -verkkosivu
https://fcl.eun.org/facts4all

Facts4All -hanke kestää vuoden ja se saa Faktabaarin taustalla olevan Avoin yhteiskunta ry kautta 16 000 EUR osarahoitusta Euroopan Unionin Media literacy for All (2021-2027) -ohjelmasta.

edu@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.