Digivaalivahti: Nimettömällä, Halla-ahoa fanittavalla tilillä oli Tiktokin hakutuloksissa suurin näkyvyys presidentinvaalissa politiikkaan liittyvillä hakusanoilla

Suomen vuoden 2024 presidentinvaalin alla Faktabaari ja CheckFirst seurasivat osana Digivaalivahti-hanketta, mitä sisältöä suomalaisille suositellaan eri sosiaalisen median alustoilla poliittisista aiheista. Presidentinvaalin aikaan seuranta kattoi Youtuben, Tiktokin, Instagramin, Google Newsin, Mastodonin sekä Googlen, Bingin ja DuckDuckGon hakusuositukset. Maaliskuussa julkaisimme Youtubea koskevat havaintomme. Teimme kuitenkin myös muita ongelmallisia tai muutoin kiinnostavia havaintoja, joita esittelemme nyt yksi kerrallaan blogiteksteinä Faktabaarin sivuilla. Kaikista havainnostamme koottu raportti liitteineen löytyy englanniksi täältä. Raportti julkaistaan myöhemmin myös suomeksi.

Ensimmäinen blogipostauksemme keskittyi Googlen algoritmeihin ja siihen, miten ne vievät Suomessa selaavia käyttäjiä harhaanjohtavien vaalivilppiväitteiden pariin.

Lue lisää: Digivaalivahti: Googlen hakusuositukset vievät harhaanjohtaviin vaalivilppiväitteisiin

Toisessa julkaisussa kerroimme, miten Google oli muokannut hakusuosituksiaan ja hakutulosnäkymäänsä presidentinvaalin alla kertomatta siitä julkisesti.

Lue lisää: Google muokkasi hakusuosituksiaan ja hakutulosnäkymäänsä presidentinvaalin alla Suomessa

Tässä blogitekstissä käydään läpi Tiktokissa tehtyjä havaintoja. Faktabaari ja CheckFirst seuraavat parhaillaan suosittelualgoritmeja eurovaaleissa.

Nimettömällä fanitilillä suurin näkyvyys Tiktokin hakutuloksissa

Tiktokista on tullut viime vuosina yhä tärkeämpi alusta poliittiselle kampanjoinnille. Poliitikot kalastelevat innokkaasti etenkin nuorten ääniä Tiktokissa, josta on Suomessakin tullut nuorille tärkeä tai jopa tärkein uutislähde.(1) Tiktokin käytön keskeinen elementti on jokaiselle räätälöity “Sinulle”-syöte (engl. For You), jossa suurin osa käyttäjistä viettää aikaansa Tiktokissa.(2) Viimeaikaiset tutkimukset ja kyselyt ovat kuitenkin osoittaneet, että erityisesti nuoret käyttävät tiedonhankintaan yhä enemmän Tiktokin hakutoimintoa.(3) Tiktok ei ole kertonut, miten videot tarkkaan ottaen järjestetään hakutuloksissa, mutta se on ilmoittanut, että videoiden lajitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten videon relevanssi hakuun nähden ja käyttäjien vuorovaikutus videon kanssa. Relevanssiin vaikuttavat useat tekijät, kuten videon otsikko, sen kuvausteksti ja aihetunnisteet.(4)

Suomessa Tiktokilla on noin 1,5 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.(5) Vuoden 2024 presidentinvaalissa kaikki ehdokkaat perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa lukuun ottamatta julkaisivat sisältöä Tiktokissa omilla tileillään.(6)

Presidentinvaalin aikana seurasimme, mitkä Tiktok-videot ja -käyttäjät nousivat esiin Tiktokin hakutuloksissa politiikkaan liittyvillä hakusanoilla. Yhteensä 96:ta hakusanaa etsittiin.(7) Metodin rajoituksena on se, että vaikka pyrimme tekemään hakusanojen luettelosta kattavan, on mahdollista, että joitain Tiktokissa käytettyjä poliittisia termejä puuttuu listasta. Lisäksi selvityksemme perustuu Tiktok-hauille. Alustaa voi käyttää myös hakukoneena, mutta kuten yllä todettiin, monet käyttäjät selaavat videoita ja katsovat pääasiassa Sinulle-syötteen esittelemää sisältöä.

17.1.–3.2.2024 kerätyt tiedot osoittavat, että perinteisen median, kuten Ilta-Sanomien, Iltalehden, MTV Uutisten ja Yle Mixin Tiktok-kanavat näkyivät usein Tiktokin hakutuloksissa seuraamillamme hakusanoilla. (ks. alla oleva taulukko 1)

Tili 10 hakusanaa, joissa tili useiten esiintyy Niiden hakusanojen määrä, joiden tuloksissa tili esiintyi Tilin keskimääräinen esiintymismäärä hakutuloksissa (kymmenestä)
SIGMA BALLER persut, Jussi Halla-aho, vaalit, presidenttiehdokkaat, perussuomalaiset, vaalivilppi, politiikka, Olli Rehn, presidentinvaalit, maahanmuutto 55 1,1
-– -– -– -–
Iltalehti presidenttiehdokkaat, Alexander Stubb, presidentinvaalit, presidentti, Hjallis Harkimo, vaalivaikuttaminen, vaalivilppi, presidenttigallup, sosiaalidemokraatti, ilmastonmuutos 72 0,6
-– -– -– -–
Ilta- Sanomat presidenttiehdokkaat, presidenttigallup, presidentti, presidentinvaalit, keskusta, vaalit, eu vaalit, Alexander Stubb, venäjä, vaaligallup 42 0,5
-– -– -– -–
MTV Uutiset tuulivoima, venäjä, presidenttiehdokkaat, Pekka Haavisto, itäraja, presidentti, translaki, vaalivilppi, presidenttigallup, oikeisto 54 0,3
-– -– -– -–
Lauri Lindén Li Andersson, hallitus, vasemmisto, kokoomus, politiikka, presidentti, leikkaukset , persut, oikeisto, siirtolaiset 37 0,3
-– -– -– -–
MIKA AALTOLA 2024 Mika Aaltola, perinteet, ilmastopolitiikka, luontokato, presidentti, presidenttigallup, puolustus 7 1,4
-– -– -– -–
Yle Mix yhdysvallat, ilmastonmuutos, sähkö, yhdistyneet kansakunnat, lakko, uskonto, puolustus, ydinase, afrikka, parlamentti 28 0,3
-– -– -– -–
Ruutu Sari Essayah, itäraja, presidenttiehdokkaat, translaki, sosiaalidemokraatti, presidenttigallup, vaaligallup, rasismi, ennakkoäänestys, presidentinvaalit 27 0,3
-– -– -– -–
Sebastian Tynkkynen perussuomalaiset, Jussi Halla-aho, keskusta, parlamentti, europarlamenttivaalit, persut, presidentinvaalit, politiikka, itäraja, hybridivaikuttaminen 16 0,5
-– -– -– -–
Helsingin Sanomat HS Li Andersson, vasemmistoliitto, eduskunta, keskusta, puolustus, perussuomalaiset, rkp, vaalivilppi, puolustusyhteistyö, vaalit 33 0,2
-– -– -– -–

Taulukko 1. Kymmenen kanavaa, joilla oli suurin näkyvyys Tiktokin hakutuloksissa presidentinvaalin aikana.

Taulukosta 1 käy kuitenkin ilmi, että anonyymillä käyttäjällä Sigma_ballerilla oli myös runsaasti näkyvyyttä Tiktokin hakutuloksissa eri hakusanoilla. Sigma_baller julkaisi presidentinvaalin aikana tiheällä tahdilla perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa suosivia videoita. Pelkästään tammikuun 2024 aikana se julkaisi noin 40 Halla-ahoa kannattavaa videota. Myös eduskuntavaaleissa keväällä 2023 sama käyttäjätili julkaisi runsaasti perussuomalaisia suosivaa ja muiden puolueiden poliitikkoja, etenkin sosiaalidemokraatteja, vihreitä ja vasemmistoliittoa pilkkaavaa materiaalia.(8) Tilillä on myös pilkattu perinteistä mediaa. Esimerkiksi vaalien ensimmäisellä kierroksella hakusanalla “presidenttiehdokkaat” yksi Sigma_ballerin runsaasti näkyvyyttä saaneista videoista oli video, jossa Iltalehden politiikan toimittaja Kreeta Karvala kehystetään “vassaritoimittajaksi”, joka yrittää “mustamaalata Jussi Halla-ahoa”. Videon kuvauksessa on aihetunnisteina muun muassa “valemedia”, “läpimätä” ja “valtamediapropaganda”. (9)

Presidenttiehdokkaiden viralliset Tiktok-tilit jäivät hakutuloksissa näkyvyydessä jälkeen Sigma_ballerista. Ehdokkaista Sari Essayah (kd), Olli Rehn (kesk) ja Jutta Urpilainen (sdp) eivät yltäneet 51 eniten näkyvyyttä saaneen tilin joukkoon tarkastelemillamme hakusanoilla.(10) Näkyvyys laskettiin sen perusteella, kuinka usein Tiktok-tilit näkyivät hakutuloksissa kaikilla seuratuilla hakusanoilla.

Tiktokilla on erityisiä sääntöjä ja ohjeita viranomaisten, poliitikkojen ja poliittisten puolueiden tileille (ns. GPPPA-tileille). Sääntöjen tarkoituksena on estää alustan tiettyjen toimintojen ja ominaisuuksien väärinkäytökset. Nämä säännöt eivät kuitenkaan koske Sigma_ballerin kaltaisia fanitilejä.(11)

Huomioita

Faktabaari ja Check First lähettivät 6. maaliskuuta yllä olevat tiedot Tiktokille kommentoitaviksi. Tiktok ei vastannut yhteydenottoon.

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen jälkeen (28.1.2024) Sigma_baller lakkasi lähes kokonaan julkaisemasta sisältöä kanavallaan. Jussi Halla-aho ei päässyt vaaleissa toiselle kierrokselle. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tilillä on julkaistu vain kaksi videota.

Metodologia

CrossOver-projektissa simuloidaan käyttäjiä etsimässä tietoa eri sosiaalisen median alustoilta kaikkiaan yhdeltätoista paikkakunnalta Suomessa. Minitietokoneet on lähetetty vapaaehtoisten koteihin asuinalueille Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kittilän ja Lappeenrannan alueille sekä Ouluun, Saloon, Seinäjoelle, Tampereelle ja Turkuun. Tiedonkeruu perustuu ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin liittyviin hakusanoihin. Hakusanalista löytyy englanninkielisen raportin liitteestä 1.

Yleisesti voidaan todeta, että tämän menetelmän rajoituksena on se, että käyttäjäsimulaatiotiedot kerätään kirjautumattomien käyttäjien kautta, mikä voi poiketa siitä suosituksesta, jonka todelliset käyttäjät saisivat käyttäessään alustoja sisäänkirjautuneina. On mahdollista, että alustat hienosäätävät suositusalgoritmeja siten, että ne priorisoivat erityyppistä sisältöä kirjautuneille käyttäjille heidän historiatietojensa perusteella, kun taas kirjautumattomat käyttäjät saavat algoritmin yleisemmän esityksen.

Tiktokin osalta tiedot on kerätty siten, että kukin vapaaehtoisen kodissa oleva laite simuloi käyttäjää, joka käy hakusanalistan läpi kerran päivässä, ja kerää sitten ylös 10 haun kärkeen noussutta videota sekä niiden käyttäjänimet ja metatiedot.

Lähteet:

(1) Uutismedian liitto (2024). Uutisten viikon tutkimus: Tiktok on noussut nuorten tärkeimmäksi uutiskanavaksi, kiinnostus omaan elämään liittyviin uutisiin kasvussa https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/uutisten-viikon-tutkimus-tiktok-on-noussut-nuorten-tarkeimmaksi-uutiskanavaksi-kiinnostus-omaan-elamaan-liittyviin-uutisiin-kasvussa/ / ; Uutismedia verkossa 2023: Reutersinstituutin Digital News Report Suomen maaraportti. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus.https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/149682/978-952-03-2961-7-6.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(2) Tiktok (2020). How TikTok recommends videos #ForYou. (visited 10.4.2024) https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-for-you

(3) Adobe Express (2024). Using Tiktok as a Search Engine. https://www.adobe.com/express/learn/blog/using-tiktok-as-a-search-engine?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block ; Brainstorm Tech 2022: Organizing The World’s Information. Conference recording published at Fortune.com (published 12.7.2022)

(4) Tiktok Search. Archived link from the Google webcache, since the original article was removed from TikTok’s website: https://archive.ph/5sZ8B

(5) Tiktok’s DSA Transparency Report 2023. https://sf16-va.tiktokcdn.com/obj/eden-va2/fsslreh7uulsn/DSA%20Report%20October%202023/DSA%20draft%20Transparency%20report%20-%2025%20October%202023.pdf

(6) Perälä, Simu, Laakkonen, Heli and STT (2024). Tällä tavalla presidentti­ehdokkaat hyödyntävät kiinalais­taustaista Tiktokia kampanjoissaan. Ilta-Sanomat (published 13.1.2024) https://www.is.fi/politiikka/art-2000010117646.html

(7) Katso liite 1 englanninkielisestä raportista

(8) https://www.tiktok.com/@sigma_baller

(9) https://www.tiktok.com/@sigma_baller/video/7309246342495309088

(10) Katso liite 3 englanninkielisestä raportista

(11) Tiktok: Government, Politician, and Political Party Accounts. (visited 10.4.2024) https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/growing-your-audience/government-politician-and-political-party-accounts

Pääkuva: Travel Wild / Alamy

Digivaalivahti on saanut rahoitusta European Media and Information Fundilta (EMIF), jota hallinnoi Calouste Gulbenkian säätiö.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.