Digivaalivahti: Google Uutiset -palvelu sekoittaa uutismediaa, puoluelehtiä ja mielipidetekstejä yhteen ilman sisältömerkintöjä

Suomen vuoden 2024 presidentinvaalin alla Faktabaari ja CheckFirst seurasivat osana Digivaalivahti-hanketta, mitä sisältöä suomalaisille suositellaan eri sosiaalisen median alustoilla poliittisista aiheista. Presidentinvaalin aikaan seuranta kattoi Youtuben, Tiktokin, Instagramin, Google Newsin, Mastodonin sekä Googlen, Bingin ja DuckDuckGon hakusuositukset. Maaliskuussa julkaisimme Youtubea koskevat havaintomme. Teimme kuitenkin myös muita ongelmallisia tai muutoin kiinnostavia havaintoja, joita esittelemme nyt yksi kerrallaan blogiteksteinä Faktabaarin sivuilla. Kaikista havainnostamme koottu raportti liitteineen löytyy englanniksi täältä. Raportti julkaistaan myöhemmin myös suomeksi.

Ensimmäinen blogipostauksemme keskittyi Googlen algoritmeihin ja siihen, miten ne vievät Suomessa selaavia käyttäjiä harhaanjohtavien vaalivilppiväitteiden pariin.

Lue lisää: Digivaalivahti: Googlen hakusuositukset vievät harhaanjohtaviin vaalivilppiväitteisiin

Toisessa julkaisussa kerroimme, miten Google oli muokannut hakusuosituksiaan ja hakutulosnäkymäänsä presidentinvaalin alla kertomatta siitä julkisesti.

Lue lisää: Google muokkasi hakusuosituksiaan ja hakutulosnäkymäänsä presidentinvaalin alla Suomessa

Kolmannessa julkaisussa osoitimme, miten nimettömällä, Halla-ahoa fanittavalla tilillä oli Tiktokin hakutuloksissa suurin näkyvyys presidentinvaalissa politiikkaan liittyvillä hakusanoilla. Lue lisää täältä.

Tässä blogitekstissä käydään läpi Google Uutisissa tekemiämme havaintoja. Faktabaari ja CheckFirst seurasivat suosittelualgoritmien toimintaa myös eurovaaleissa, ja näistä ollaan tulevina viikkoina julkaisemassa uusi raportti.

Google Uutiset sekoittaa uutismediaa, puoluelehtiä ja mielipidetekstejä yhteen

Google News on uutispalvelu, joka kerää yhteen artikkeleita lukuisista verkkolähteistä ympäri maailmaa. Googlen mukaan joka kuukausi ihmiset klikkaavat lukemaan uutisartikkeleita Google Newsin ja Google haun kautta peräti 24 miljardia kertaa.(1) Google News rantautui Suomeen kesällä 2023 nimellä Google Uutiset.(2)

Ruutukaappaus Google Uutisista 12.6.2024.

Google News ei ole pelkästään uutisia yhteen kokoava palvelu, vaan se myös suosittelee uutisia käyttäjille useiden eri muuttujien perusteella. Googlen mukaan “tietokonealgoritmit päättävät, mitä Google Newsissä näkyy. Algoritmit valikoivat tarinat, kuvat ja videot, jotka palvelussa näkyvät ja missä järjestyksessä ne näkyvät. Joskus myös ihmiset, kuten julkaisijat tai Google News -tiimi, valikoivat julkaisuja. Osa Google Newsin sisällöistä myös esitetään käyttäjillä personoidusti.”(3)

Google korostaa sitoutumistaan laatujournalismiin kertomalla, että sille journalismin arvo ei ole taloudellinen vaan sosiaalinen.(4) Kuitenkin havaintojemme mukaan sekä Googlen hakutulokset että Google News sekoittavat yhteen perinteisen median artikkeleita, vastamedian artikkeleita, blogitekstejä ja tiedotteita merkitsemättä, millainen artikkeli kulloinkin on kyseessä. Esimerkiksi blogialustalta löytyvällä mielipidetekstillä tai vastamedian ei-journalistisella uutisella saattaa olla hyvin erilainen arvo tiedon lähteenä verrattuna objektiivisempiin journalistisiin julkaisuihin. Seurannassamme presidentinvaalikampanjoinnin aikaan Google Uutiset suositteli usein esimerkiksi mielipidekirjoituksia Uuden Suomen Puheenvuoro-blogista sekä vastamedia Pt-mediasta, kun käyttäjä etsi tietoa tietyillä hakusanoilla.(5) Tämä näyttää olevan ristiriidassa Googlen omien tarkoitusperien kanssa, joita se on kuvannut ohjeet-sivullaan: “Pyrimme tarjoamaan Google Uutisissa laadukasta ja luotettavaa uutissisältöä, joka käsittelee sinua kiinnostavia aiheita.”(6)

Arvioidaksemme eri lähteiden esiintyvyyttä Google Uutisissa Suomessa, kokosimme listan 200:sta kaikkein eniten presidentinvaalikampanjoinnin aikana suositellusta uutislähteestä.(7) Taulukossa “suositelluimmat” viittaa lähteisiin, jotka on järjestetty sen mukaan, kuinka usein linkki lähteeseen esiintyy kaikissa seuraamissamme hakusanoissa seurantajakson aikana.

Puheenvuoro on Uusi Suomi -lehden alla toimiva blogipalvelu, jonne kuka tahansa käyttäjä voi perustaa blogin omalla nimellään ja julkaista siellä tekstejä. Uusi Suomi on määritellyt jotain sääntöjä blogialustalleen. Se esimerkiksi kieltää solvaukset, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät asiattomat viestit sekä valheellisen ja perättömän informaation levittämisen. Uusi Suomi moderoi blogeja ja niiden kommenttiosiota.(8) Presidentinvaalin loppusuoralla (1.1.2024–11.2.2024) Puheenvuoro oli keräämämme datan(9) mukaan seitsemänneksi suositelluin lähde kaikista 200:sta suositelluimmasta lähteestä. Sitä suositeltiin enemmän kuin monia journalistisia lehtiä ja uutispalveluita, kuten MTV Uutisia ja lukuisia maakunta- ja paikallislehtiä. Puheenvuoroon kirjoitetaan tekstejä hyvin erilaisista aiheista, mutta kaikkein suositelluimmat blogipostaukset palautuivat hakusanoilla “persut”, “vasemmisto”, “muslimi” ja “vihreät”.

Huolimatta siitä, että ylläpitäjä Uusi Suomi on sitoutunut journalistin ohjeisiin(10) ja että Puheenvuoroa moderoidaan, on syytä huomioida, ettei Puheenvuoro ole journalistinen media vaan verkkokeskustelualusta. Siksi on ongelmallista, että siellä julkaistuja tekstejä ei Google Uutisissa ole merkitty mielipideteksteiksi, jolloin ne pystyisi erottamaan journalistisen median tuottamista teksteistä.

Aiemmin mainitun Pt-median artikkeleita esiintyi kaikkiaan 30 kappaletta Google Uutisista keräämässämme aineistossa. Pt-media oli 45.:ksi suositelluin lähde keräämässämme 200 lähteen aineistossa, mikä tarkoittaa, että sitä suositeltiin enemmän kuin esimerkiksi useita paikallis- ja maakuntalehtiä, kuten Satakunnan Kansaa, Etelä-Suomen Sanomia ja Karjalaista. Pt-mediasta palautui tuloksia useimmiten hakusanalla “muslimi”.

Myöskään Pt-media ei ole journalistinen julkaisu. Pt-media kertoo sivuillaan, ettei se ole “virallinen uutismedia” eikä edes “hae mitään sellaista statusta”. Tutkijat ovat luonnehtineet sitä populistiseksi vastamediaksi.(11) Vaikka Pt-media ei olekaan journalistinen julkaisu, se kuitenkin näyttää siltä. Sivuston ulkoasu muistuttaa perinteisen median ulkoasua, mikä onkin vastamedioille tyypillistä.(12)

Sivustolla on uutisia Suomesta ja Ruotsista, pääosin maahanmuuttajista, maahanmuutosta ja rikoksista, ja sisältö on selvästi maahanmuuttovastaista. Pt-median sana- ja aihevalinnoissa käytetään niin kutsuttua strategista kehystämistä(13), jossa lukija pyritään saamaan ajattelemaan aiheesta tietyllä tavalla. Tällä pyritään vaikuttamaan lukijan tunteisiin ja asenteisiin.

Pt-media kertoo, että sen toimipaikka on Tukholmassa.(14) Isossa osassa sen artikkeleita kirjoittajaksi on merkitty Paavo Tajukangas. Paavo Tajukangas on keksitty nimi, jota käytetään suojaamaan kirjoittajan anonymiteettia. Sama salanimi on paljastunut aiemminkin Journalisti-lehden valetoimittajia käsittelevissä artikkeleissa(15) ja Ylen Valheenpaljastaja-sarjassa(16).

Suomessa poliittisilla puolueilla on perinteisesti ollut omat sanomalehdet, mutta nykyisin moni on siirtynyt painetuista lehdistä verkkojournalismiin. Myös monet puoluelehdet ovat Google Uutisissa suositelluimpien lähteiden joukossa, kuten Suomen Keskustan Suomenmaa-lehti (kuudenneksi suositelluin lähde 200:sta), Kansallisen Kokoomuksen Verkkouutiset (10/200), Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen Demokraatti-lehti (14/200) sekä Vasemmistoliiton lehti Kansan Uutiset (15/200).(17) Vaikka kaikki edellä mainitut lehdet ovat sitoutuneet journalistin ohjeisiin(18), poliittisesti sitoutunut journalismi on ideologista ja arvolähtöistä – ja riippuvaista sponsoristaan eli puolueesta.(19) Siksi niiden toimintalogiikka on erilainen kuin sitoutumattomien journalististen lehtien.

Google Uutisissa on myös lehdistötiedotteita muun muassa valtiolta ja Euroopan unionilta, erilaisilta etujärjestöiltä, kuten työmarkkinajärjestöiltä ja nuorten kattojärjestö Allianssilta, ympäristöjärjestö WWF:tä sekä julkisilta ja yksityisiltä yrityksiltä, kuten Fortumilta ja Teollisuuden Voimalta.

Puoluelehtien ja lehdistötiedotteiden esiintyminen Google Uutisten suosituksissa voi olla ongelmallista siksi, että Google Uutiset tällä tavalla sallii mielipiteellisten ja puolueellisten artikkeleiden esittämisen uutisina. Kun vastamediaa, blogeja, mielipidekirjoituksia ja eturyhmien ja yritysten lehdistötiedotteita esitetään faktoihin perustuvien journalististen uutisten rinnalla tällä tavalla, se voi aiheuttaa käyttäjille sisältösekaannusta(20). Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa lukijan on ilman perusteellista taustatutkimusta vaikeaa erottaa toisistaan journalistinen teksti organisaatioviestinnästä, kaupallisesta sisällöstä tia valeuutisista. Tällainen eri sisältötyyppien sekoittuminen voi suosia propagandaa, totuuden vääristelyä ja virheellistä tietoa.(21)

Päästäkseen Google Uutisiin sisällöntuottajan tulee noudattaa Google Uutisten käytäntöjä(22), joihin lukeutuvat esimerkiksi artikkelisivujen parhaat käytännöt(23) ja Google Haun yleiset käytännöt.(24) Näissä ohjeissa ja käytänteissä kielletään harhaanjohtavat sisällöt, vihapuhe ja valeuutiset, ja niissä edellytetään, että tiedot, kuten artikkelien kirjoittajat ja tausta, ovat saatavilla kustantajan sivustolla avoimuuden nimissä. On selvää, että nämä vaatimukset eivät täyty Pt-Median tapauksessa, sillä se ei esimerkiksi kerro, kuka on lehden päätoimittaja ja se julkaisee artikkeleita yleisesti tunnetun pseudonyymin takaa. Julkaisijat voivat joko itse ilmoittaa julkaisunsa Google Uutisiin Googlen Julkaisijakeskuksen kautta, tai Google voi itse poimia merkittäviä julkaisijoita mukaan Google Uutisiin.

Sillä, mitkä sisällöntuottajat ja artikkelit pääsevät Google Newsiin, on merkittävä vaikutus siihen, millaista tietoa tavalliset Googlen käyttäjät näkevät. On syytä huomioida, että Google News vaikuttaa siihen, miten tietty sisältö näkyy Google-haussa(25), ja Google Newsin sisältö on usein sijoitettu lähelle hakusivun yläosaa. Tutkija Corienne Tan on arvioinut, että mikäli virheellinen tai vääristelty informaatio sijoittuu korkealle Googlen hakutuloksissa, se leviää herkästi.(26) Google Uutisten ja Google haun yhdistelmä voi näin ollen pahimmillaan luoda hedelmällisen ympäristön valeuutisille ja propagandalle. Lisäksi Google News -sisältö on saatavilla monissa Android-puhelimissa oletussovelluksena Google Discoverissa, eli se on saatavilla suoraan älypuhelimen etusivulta yhdellä pyyhkäisyllä, jolloin monet älypuhelinten käyttäjät altistuvat käytännössä liki automaattisesti Google News -uutisille.(27) (Huomioi tämän kappaleen osalta Googlen vastaus alla.)

Mikäli eri artikkelityypit merkittäisiin Google Uutisissa/Google Newsissä selkeästi, sisältösekaannus voisi vähentyä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet tämän menetelmän tehokkuuden.(28)

Googlen vastaus (käännetty englannista)

Digivaalivahti-raportin luonnosversio lähetettiin Googlen, Metan ja TikTokin edustajille 6. toukokuuta 2024 ja heille tarjottiin näin mahdollisuus kommentoida raportin sisältöä ennen sen julkaisemista.

Meta ja TikTok eivät vastanneet sähköpostiin millään tavalla. Google vastasi Google Uutisia koskevaan osioon näin: (Alkuperäisen englanninkielisen vastauksen voi lukea täältä.)

Googlen uutisalgoritmit ottavat huomioon useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat uutisen sijoitukseen. Algoritmit ottavat esimerkiksi huomioon, jos uutislähteet käsittelevät tiettyä uutisjuttua laajasti ja esittelevät sitä näkyvästi sivustoillaan, jos muut lähteet ovat siteeranneet juttua paljon ja jos jutussa on merkittävää alkuperäistä raportointia.

Lisäksi signaalit auttavat priorisoimaan korkealaatuista tietoa luotettavimmista saatavilla olevista lähteistä. Järjestelmämme on suunniteltu tunnistamaan signaaleja, joiden avulla voidaan määrittää, mitkä sivut osoittavat asiantuntemusta, arvovaltaisuutta ja luotettavuutta tietystä aiheesta. Tällaisia signaaleja voivat olla esimerkiksi se, arvostavatko muut ihmiset lähdettä samankaltaisissa kyselyissä, tai se, linkittävätkö muut merkittävät aiheeseen liittyvät verkkosivustot sisältöön.

Google Newsin RSS-syötteet, joita käytettiin tässä tutkimuksessa, ovat Google Newsin verkkosivusta ja -sovelluksesta erillinen tarjonta, joka on rakennettu Googlen käyttäjille, jotta he voivat tutustua uutisiin omassa syötteenlukijassaan. Vaikka RSS-syöte tuo esiin artikkeleita, jotka löytyvät Google Uutisista, se ei toimi samalla tavalla. RSS-syötteessä ei esimerkiksi ole Google Newsin ominaisuuksia, joilla luokitellut ja käyttäjille näytettävät sivustot asetetaan asiayhteyteen. Sen sijaan Google Uutisissa on artikkelitunnisteet mielipiteille ja satiirisisällölle, sekä Muut artikkelit aiheesta -toiminto (engl. Full Coverage), joka helpottaa aiheen tutkimista eri näkökulmista.

Sijoitus Google Uutisissa ei vaikuta siihen, miten julkaisijan sisältö sijoittuu Google haussa. Kaikki Googlen uutisluokitusjärjestelmät pyrkivät nostamaan esiin arvovaltaista ja laadukasta sisältöä, olipa kyseessä sitten Google News, Pääuutiset tai hakoneen uutisvälilehti.

Kirjoittajien huomioita Googlen vastauksesta

Viitaten Googlen vastaukseen koskien Google Uutisista, raportin kirjoittajat huomauttavat, että emme ole löytäneet minkäänlaisia leimoja tai merkintöjä, jotka indikoisivat, että jokin Google Uutisissa näkyvä sisältö olisi mielipideteksti tai satiiria, emmekä ole löytäneet mitään muitakaan vastaavia sisältömerkintöjä suomenkielisestä Google Uutisista.

Mitä tulee eroihin Google Newsin RSS-syötteessä (jota käytettiin tässä tutkimuksessa) ja Google Newsin verkkosivustolla saatavien artikkeleiden välillä, toteamme, että emme havainneet eroja esitetyssä sisällössä verrattaessa RSS-syötteen kautta haettuja artikkeleita ja Google Uutisten verkkosivustolla havaittuja artikkeleita silloin, kun emme olleet kirjautuneina sisään Google-tilillä.

Lähteet:

(1)Gingras, Richard (2020) Setting the record straight on news, julkaistu 26.6.2020. (vierailtu 25.3.2024) https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/setting-record-straight-news/

(2)Google Uutiset -etusivu. (visited 25.3.2024) https://news.google.com/home?hl=fi-FI&gl=FI&ceid=FI:fi

(3) Google News Ohjeet, Miten Google Uutisten jutut valitaan. (visited 25.3.2024) https://support.google.com/googlenews/answer/9005749?hl=fi&ref_topic=7688382&sjid=11840347394821416339-AP
(4) Gingras, Richard (2020) Setting the record straight on news, julkaistu 26.6.2020. (vierailtu 25.3.2024) https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/setting-record-straight-news/

(5) Puheenvuoro oli seitsemänneksi suositelluin lähde Google Uutisissa aineistossamme. Pt-media oli 45.:ksi suositelluin lähde 200:sta keräämästämme lähteestä.

(6) Google, Google uutisten kuluttajatiedot. (vierailtu 10.4.2024) https://support.google.com/googlenews/answer/7688387?hl=fi&visit_id=638481759340525889-3614132442&p=consumer_info&rd=1&sjid=2070172901536709157-EU

(7) Katso liite 2 englanninkielisestä raportistamme.

(8) Uusi Suomi Blogit, Ohjeita ja tietoa blogipalvelusta. (visited 25.3.2024) https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ohjeita-ja-tietoa-blogipalvelusta/

(9) Katso liite 2 englanninkielisestä raportistamme.

(10) Journalistiliitto, Journalistin ohjeet. (visited 10.4.2024) https://journalistiliitto.fi/fi/tyoehdot-ja-etiikka/journalistin-ohjeet-ja-sananvapaus/journalistin-ohjeet/

(11) Tuomola, Salla (2023). Maahanmuuttovastaisuudesta koronakriittisyyteen. Populistisen vastamedian laajeneva ekosysteemi journalismin näkökulmasta. Media & viestintä 46. https://trepo.tuni.fi//bitstream/handle/10024/150349/131188-Artikkelin_teksti-287035-1-10-20230621.pdf?sequence=1

(12) Scheibenzuber, Christian, et al. (2023). Dialog in the Echo Chamber: Fake News Framing Predicts Emotion, Argumentation and Dialogic Social Knowledge Building in Subsequent Online Discussions.” Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107587.

(13) Scheibenzuber, Christian, et al. (2023). Dialog in the Echo Chamber: Fake News Framing Predicts Emotion, Argumentation and Dialogic Social Knowledge Building in Subsequent Online Discussions.” Computers in Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107587.

(14) Pt-media, Mikä on Pt-media?. (visited 10.4.2024) https://web.archive.org/web/20240410073626/https://pt-media.org/mika-ja-kuka-on-pt-media/

(15) Haapalainen, Manu (2019). Valetoimittajat yhä enemmän myös viranomaisten riesana. Journalisti, published 12.12.2019. https://journalisti.fi/artikkelit/2019/12/valetoimittajat-yh-enemmn-mys-viranomaisten-riesana/

(16) Vehkoo, Johanna (2017). Valheenpaljastaja: Ruotsalainen trollitehdas pyrkii vaientamaan toimittajia vihapuheluilla. Yle.fi, published 23.2.2017. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/23/valheenpaljastaja-ruotsalainen-trollitehdas-pyrkii-vaientamaan-toimittajia

(17) Katso liite 2 englanninkielisestä raportistamme.

(18) Journalistiliitto, Journalistin ohjeet (visited 10.4.2024) https://journalistiliitto.fi/fi/tyoehdot-ja-etiikka/journalistin-ohjeet-ja-sananvapaus/journalistin-ohjeet/

(19) Ruohonen, Sini (2019). Loppuvatko puoluelehdet juuri, kun niitä eniten tarvitaan. Politiikasta, published 29.11.2019. https://politiikasta.fi/loppuvatko-puoluelehdet-juuri-kun-niita-eniten-tarvitaan/

(20) Sisältösekaannus on tutkija Mara Einsteinin popularisoima käsite kirjassaan Black ops advertising: Native ads, content marketing, and the covert world of the digital sell (2016).

(21) Valaskivi, Katja (2022). Circulation of conspiracy theories in the attention factory. Popular communication: the international journal of media and culture. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/2c1e5a44-c430-47f4-8ba9-088aabe357dc/content; Valaskivi, Katja (2018) Beyond Fake News: Content confusion and understanding the dynamics of the contemporary media environment. Hybrid CoE Strategic Analysis 5, Hybrid CoE.

https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/07/Strategic-Analysis-5-Valaskivi.pdf

(22)Google Publisher Center Help, Google News policies. (visited 25.3.2024) https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050?hl=en

(23) Google Publisher Center Help, Parhaat käytännöt artikkelisivuille (visited 25.3.2024) https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9607104?sjid=16865865721931779342-EU

(24) Google Haun sisältökäytännöt (visited 25.3.2024) https://support.google.com/websearch/answer/10622781?sjid=16865865721931779342-EU

(25) Google Publisher Center Help, Appear on other News surfaces. (visited 25.3.2024) https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9607026?hl=en

(26) Corinne Tan (2022) The curious case of regulating false news on Google. Computer Law & Security Review. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364922000814

(27) Google Search Help, Customize what you find in Discover. (visited 25.3.2024) https://support.google.com/websearch/answer/2819496?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

(28) John Bateman and Dean Jackson (2024) Case Study 4: Labeling Social Media Content. In Countering Disinformation Effectively. An Evidence-Based Policy Guide. Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/2024/01/31/case-study-4-labeling-social-media-content-pub-91482 ; Martel, Cameron, and David G Rand (2023) “Misinformation warning labels are widely effective: A review of warning effects and their moderating features.” Current opinion in psychology vol. 54), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37972523/

Digivaalivahti on saanut rahoitusta European Media and Information Fundilta (EMIF), jota hallinnoi Calouste Gulbenkian säätiö.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.