Väite: Kreikan nuorista vajaat 60 prosenttia on työttömänä

Väite, jonka mukaan Kreikassa vajaat 60 prosenttia nuorista on vailla työtä, ei pidä paikkaansa.

Jos katsotaan nuorten työttömien osuutta koko samanikäisestä  ikäluokasta (Eurostat käyttää termiä ”Youth unemployment ratio”), luku vuonna 2013 oli keskimäärin 16,6 prosenttia.

Kreikkaa koskevan väitteen pitäisikin tarkkaan ottaen kuulua, että Kreikan nuorisotyöttymyysaste (“Unemployment rate”) on 60 prosentin luokkaa. Esimerkiksi huhtikuussa 2014 ilmestyneen Eurostatin tiedotteen mukaan nuorisotyöttömyysaste oli Kreikassa viime vuoden joulukuussa 58,3 prosenttia (2010 vastaava oli 32,9 %).

Lukujen valtava ero perustuu siihen, että suuri osa nuorista ei kuulu määritelmän mukaiseen työvoimaan vaan on esimerkiksi koulussa, opiskelemassa, armeijassa tai muutoin työvoiman ulkopuolella, eli ensimmäisessä indikaattorissa nuorten työttömien määrä suhteutetaan paljon suurempaan lukuun jolloin suhdeluku myös pienenee.

Väite pitää silloin paikkansa jos puhutaan nuorten työttömien osuudesta nuorten työvoimasta, mutta työttömien osuus samanikäisestä väestöstä on huomattavasti alhaisempi.

Entä vastaavat luvut Suomessa?

Huhtikuussa 2014 15-24-vuotiaiden suomalaisnuorten työttömyysaste oli 25,6 prosenttia.

Työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena työvoimasta (eli työllisistä ja työttömistä), ei siis kaikista nuorista. Nuorista suurin osa opiskelee eikä kuulu työvoimaan, joten jakolaskun nimittäjä koostuu varsin pienestä joukosta nuoria.

Huhtikuussa 2014 nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,7 prosenttia (Tiedote Tilastokeskusken huhtikuun työvoimatutkimuksesta).

Lisätietoa:

Leena Larjan artikkeli: Nuorten elinoloja ei voi kuvata pelkän työttömyysasteen avulla

Eurostatin tiedote

Eurostat taulukko koskien nuorisotyöttömyysasteen kehittymisestä 2010- 

Eurostat statistics explained -sivuston nuorisotyöttömyyttä käsittelevä artikkeli 

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.