Sotikoff: 70-80 prosenttia laeista tulee annettuina Brysselistä

Helsingin Sanomat kertoi 2.4.2017, että Itsenäisyyspuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja Timo Sotikoff oli sanonut: ”EU:n myötä suuri osa Suomen omasta päätösvallasta on viety kauas täältä. Direktiivien kautta jopa 70-80 prosenttia laeista tulee annettuina Brysselistä.”

Väite on väärin.

Kyseessä on niin sanottu Delors-myytti, jota on kumottu tutkimustuloksin niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa. Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg on tiivistänyt aihetta näin:

> > "Komission puheenjohtaja **Jacques Delors** esitti Euroopan parlamentille kesäkuussa 1988 ennusteen, että peräti 80 prosenttia talous-, finanssi- ja sosiaalialan lainsäädännöstä juontuisi EU:sta vuoteen 1993 mennessä. Tämä ennuste saavutti nopeasti kyseenalaistamattoman myytin aseman, kaikkialla EU:n alueella. Myytti syntyi tiivistetyn journalistisen version levittyä EU-piireissä: ennustetta ruvettiin pitämään todellisuuden yleistettynä kuvauksena koskemaan kaikkea kansallista lainsäädäntöä, ei vain kolmea erillistä politiikkalohkoa koskevana arvauksena." > >

Delors-myytin paikkansapitävyyttä on testattu muun muassa yhdeksän valtiota kattavassa tutkimushankkeessa, jonka tulokset raportoitiin vuonna 2012 kirjassa The Europeanization of Domestic Legislatures: The Empirical Implications of the Delor’s Myth in Nine countries. Tuloksista ilmeni, että myytti ei pidä paikkaansa ainakaan niissä maissa, joissa asiaa on empiirisesti tutkittu. EU-vaikutteisten lainsäädäntöjen osuudet vaihtelivat Suomen 11,8 prosentista Espanjan 35 prosenttiin.

Aiheen tutkimisen tekee haastavaksi lainsäädännön moninaisuus ja metodologian valinta. Eri tutkimukset päätyvät erilaisiin prosenttilukuihin riippuen menetelmästä ja rajauksista – esimerkiksi siitä, lasketaanko mukaan pelkät direktiivit vai myös asetukset. Lisäksi on mahdollista panna direktiivi täytäntöön muuten kuin lailla. Esimerkiksi muovipussidirektiivi pantiin täytäntöön YM:n ja Kaupan liiton sopimuksella. On myös syytä muistaa, että  kaikki EU-lainsäädäntö ei ole relevanttia kaikissa maissa. Esimerkiksi oliivin- ja viininviljelysäädökset eivät aiheuta Suomessa tarvetta kansalliseen toimeenpanoon.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunion ja Matti Wibergin tuorein tutkimus kattaa Suomen lainsäädännön vuosina 1995-2015. Tulosten mukaan 17,8 prosenttia näiden vuosien aikana tehdystä lainsäädännöstä sisälsi sidoksen EU:hun. Ero aiemman tutkimustuloksen (11,8 prosenttia) välillä selittyy menetelmäeroilla sekä pidemmällä tutkimusjaksolla.

Vaikka tutkimuksista on vaikeaa saada yksiselitteistä lukua, on selvää, että väite 70-80 prosentin osuudesta ei pidä paikkaansa.

** Lisätietoa:**

 Wiberg, Matti: EU:n vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön: Delors-myytin komplementti pätee. Edilex 2016/1. Julkaistu 7.1.2016.

The Europeanization of Domestic Legislatures: The Empirical Implications of the Delor’s Myth in Nine countries. Springer Verlag, 2012.

Raunio, Tapio and Wiberg, Matti. The Impact of the European Union on NationalLegislation.Center for European Integration Studies. Discussion Paper C 240, 2017.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.