Väite: Vuosilomalla sairastumisen karenssin poistuminen on tullut Suomeen EU:sta

Väite on totta.  Suomalaisissa työehtosopimuksissa on sovittu karenssiajasta, jos työntekijä sairastuu vuosilomallaan. Työntekijällä ei siis ole ollut automaattista oikeutta saada siirtää toiseen ajankohtaan niitä lomapäiviä, jolloin hän on ollut sairaana. Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin päätöksessään 21.6.2012 tulkinnut seuraavasti:

“Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaisille kansallisille säännöksille, joiden mukaan työntekijä, joka on tullut tilapäisesti työkyvyttömäksi palkallisen vuosilomansa aikana, ei saa myöhemmin pitää sitä osaa vuosilomastaan, joka osuu kyseiselle työkyvyttömyysjaksolle.”

Vuosilomalla sairastumisen karenssin poistuminen on siis tullut EU:sta. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi vuosilomalain muuttamisesta 24. tammikuuta 2013. Esitys löytyy täältä. On kuitenkin syytä muistaa, että EU:n jäsenenä suomalaiset virkamiehet ja poliitikot ovat osallistuneet täysivaltaisesti asian valmisteluun EU-tasolla.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.