Faktabaari tarjoaa avoimen oppaan faktantarkistukseen

Faktabaari on laatinut kaikille avoimeksi tarkoitetun faktantarkistuksen käsikirjan.

Oppaan tarkoituksena on avata Faktabaarin faktantarkistusprosessia ja baarin toimintaperiaatteita yhteistyökumppaneille. Yhteisenä tavoitteena on faktantarkistusten laadukkuus ja nopeus.

Tuoreen version osalta on konsultoitu Faktabaarin ohjaus- ja kehitysryhmää sekä kansainvälistä verkostoa.

Versio on kansainvälisen faktantarkistusverkoston International Fact-Checking Network, IFCN:n hyvän faktantarkistustavan mukainen.

Kyseessä on joukkoistettu metodi, ja se on laadittu ja kehitetty yhteistyössä faktantarkistuskumppaniemme kanssa.

Faktabaari toivoo palautetta käsikirjasta osoitteeseen toimitus@faktabaari.fi. Palautteen pohjalta faktantarkistuksen käsikirjaa tarvittaessa muokataan ja kehitetään edelleen.

Seuraava päivitys faktantarkistusoppaalle on määrä laatia kuntavaalien jälkeisten kokemusten pohjalta.

Faktantarkistuksella tarkoitetaan julkisesti esitetyn väitteen paikkansapitävyyden tarkistamista. Pitääkö väite paikkansa vai ei? Onko väite totta vai ei?

Faktantarkistuksessa analysoidaan valittua informaatiota vertaamalla sitä eri lähteistä saatavaan tietoon, jonka pohjalta arvioidaan väitteen paikkansapitävyyttä.

Kun faktantarkistus julkaistaan, kerrotaan väitteen esittäjä, itse väite, tarkistuksessa käytetyt lähteet, arvio väitteen paikkansapitävyydestä sekä perustelut, miksi arvioon on päädytty. Tarkistuksen päätulos on loppuarvio siitä, onko väite totta vai ei. Rajatapauksissa Faktabaarilla on käytössä mm. 50/50-kategoria ja blogit, joissa väitteiden sisältöä voidaan käsitellä tavallista laajemmin.

Pelkkä yksittäinen fakta ei riitä. Faktantarkistus luo journalismille pohjan. Journalismia syntyy, kun faktojen pohjalta toimittaja hakee näkökulman, tarinan, haastateltavat ja muodostaa kokonaisuudesta journalistisen tuotteen.

Vaikka jokainen faktantarkistus on omanlaisensa, prosessista voidaan löytää yleisiä perusperiaatteita, joita voi hyödyntää kaikissa faktantarkistustapauksissa.

Tämä käsikirja esittelee Faktabaarin kehittelemän faktantarkistusprosessin vaihe vaiheelta.

Faktabaari käynnisti maaliskuun alussa joukkorahoitushankkeen tukemaan vaalien alla tapahtuvaa faktantarkistusta asiantuntijaverkostojen tuella.

Päätavoite on kokeilla avoimesti joukkorahoituksen soveltuvuutta Faktabaarin toiminnan rahoituspohjan ja puolueettomuuden tueksi. Kyseessä on pilottiprojekti, josta saatuja kokemuksia voitaisiin  myös hyödyntää vuoden 2018 maakunta- ja presidentinvaaleissa. Joukkorahoitus voisi täydentää rahoituspohjaa ja sitouttaa lukijoita Faktabaarin toimintaan osallistumiseen. Kanavia on monia väitteiden vinkkaamisesta tarkistusten levittämiseen.

Joukkorahoitushankkeen on määrä päättyä aprillipäivänä, jonka jälkeen 2.4. Faktabaari järjestää avoimen tilaisuuden faktantarkistuksesta kiinnostuville kansainvälisenä faktantarkistuspäivänä. Tilaisuus sisältää faktantarkistustyöpajan #kunnallisvaaliit2017 väitteiden tarkistamiseksi käsikirjaa hyödyntäen.

Joukkorahoitus toteutetaan Mesenaatti.me -palvelun kautta.

Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu. Se ei toimi minkään poliittisen puolueen puolesta tai puoluetta vastaan. Faktabaarin toteutuksen taustalla on Avoin yhteiskunta ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Faktabaarin toimitusprosessi

Faktabaarin käsikirja

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.