Faktabaari mukana luomassa hyvän faktantarkistustavan kansainvälisiä periaatteita

Verkossa toimiva suomalainen faktantarkistuspalvelu Faktabaari sitoutuu kansainvälisen faktantarkistusverkoston (International Fact-Checking Network, IFCN) yhteisiin faktantarkistussääntöihin.

Sitoumus lanseerattiin 35 muun faktantarkistuspalvelun kanssa YK:n kansainvälisenä demokratiapäivänä, torstaina 15. syyskuuta. Erilaisia palveluita on mukana yhteensä 27:stä eri maasta viideltä eri mantereelta.

Kyseessä on faktantarkistuspalveluiden yhdessä laatima koodisto, joka pyrkii yhtenäistämään faktantarkistuskäytäntöjä ja tekemään tarkistustyöstä yhä läpinäkyvämpää.

Säännöstön kehitystyöhön osallistunut Faktabaarin isäntä ja Avoin yhteiskunta ry:n puheenjohtaja Mikko Salo pitää askelta merkittävänä  vaalien välillä metodologia- ja pedagogiatyöhön keskittyneelle Faktabaarille sekä koko kansainväliselle verkostolle.

“Olemme erityisen iloisia, että haastava faktantarkistus rakentuu tulevaisuudessa  nimenomaan avoimuuden varaan myös globaalisti. Tämä sopii hyvin yhteen pyrkimystemme kanssa, joilla haluamme edistää faktapohjaista julkista keskustelua yhteistyötahojemme kanssa.”

Faktantarkistuksen periaatteisiin ovat sitoutuneet myös muiden muassa Brexit-keskusteluun faktantarkistuksilla osallistunut Full Fact sekä Yhdysvaltojen presidentinvaalikeskustelua aktiivisesti vahtivat konkarit PolitiFact, Factcheck.org ja The Washington Post Fact Checker. Yksi mielenkiintoisimmista eurooppalaisista toimijoista on El Objectivo La Sexta -televisio-ohjelma, jollaista Faktabaari on ehdottanut myös Suomeen kokeiltavaksi. Erityisen haastavissa olosuhteissa faktantarkistusta tekevistä palveluista listalla ovat muiden muassa turkkilainen Doğruluk Payı (jolla on englanninkielinen verkkosivu) sekä ukrainalaiset palvelut.

Suomesta Faktabaarin ohella faktantarkistuksen kansainvälisiin periaatteisiin on sitoutunut toimittaja Johanna Vehkoon Yleisradiolle luotsaama Valheenpaljastaja.

Kansainvälisen faktantarkistusverkoston eurooppalainen vetäjä Alexios Mantzarlis, yhdysvaltalaisesta Poynter-instituutista summaa Faktabaarille antamassaan lausunnossa faktantarkistajien globaalin haasteen “epäpyhäksi kolminaisuudeksi”:

“Järjestelmällinen disinformaatio, sosiaalisen median ‘kaikukammiot’ (toim. huom. samanmielisten yhteisöjä edistävät algoritmit) ja vaaleissa faktoja helposti laiminlyövät ehdokkaat ja media muodostavat epäpyhän kolminaisuuden, joka tekee laadukkaasta faktantarkistuksesta globaalisti tärkeämpää kuin koskaan. Verkostomme yhdessä kehittämät periaatteet vahvistavat kasvavaa vastuullisuusjournalismia (accountability journalism) ja auttavat taistelemaan näitä haasteita vastaan.“*

Salon mukaan huolta verkostossa on kannettu erityisesti faktantarkistajina esiintyvistä tahoista. “Koodiston tarkoitus onkin toimia myös erottavana tekijänä, ja siihen liittyy myöhemmin julkaistava laatuleima, jota Faktabaari on hankkeillaan osaltaan levittämässä Euroopassa.”

“Väitteiden totuudenmukaisuutta tarkistaessamme sitoudumme sekä yksittäisinä toimijoina että verkostona maksimaaliseen avoimuuteen nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössämme. Tämä avoimuuden periaate koskee muiden muassa lähteitä, rahoitusta, prosesseja ja tarvittaessa omia oikaisujamme”, Salo sanoo.

Hän huomauttaa, että oppia on otettu sekä tieteen että journalismin parhaista käytännöistä.

“Rima on pidettävä korkealla toimiessamme yhteistyötahojemme kanssa faktapohjaisemman julkisen keskustelun puolesta. Mieluummin vähän ja laadukasta kuin paljon ja hutiloiden”, Salo linjaa faktantarkistusten määrää.

“Emme edes yritä ottaa vastuuta kaiken huuhaan kitkemisestä verkosta vaan esimerkillämme yritämme herätellä lehtien päätoimittajia ja omistajia panostamaan laatuun. Antakaa journalistien tehdä työnsä hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Esimerkeillä herätellään myös kansalaisia medialukutaidon kartuttamiseen ja luodaan poliittisille toimijoille kannusteita keskustella faktapohjalta.”

Journalisteille yliopistomaailmassa toimivan Salon viesti on: “Tehkää monipuolisesti yhteistyötä parhaiden tutkijoiden kanssa. Teitä yhdistää sama eettinen pyrkimys tiedon totuudellisuuteen.”

Faktantarkistuksen kansainväliset periaatteet velvoittavat muun muassa puolueettomuuteen ja reiluuteen. Ohjeiden mukaan lähteiden käytön, rahoituksen esille tuomisen ja faktantarkistuksen metodologian on oltava avointa. Lisäksi virheiden sattuessa oikaisumenettely on mahdollisimman avointa ja nopeaa.

Faktabaari on jo alusta asti toiminut journalistin ohjeiden ja Julkisen sanan neuvoston periaatteiden mukaisesti. Erityisesti tämä tarkoittaa Faktabaarin vaalihankkeiden tuotteita, kuten faktantarkistustapauksia sekä blogikirjoituksia mutta periaatteessa myös kaikkea muuta viestintää. Faktabaarin toimitusprosessi on nähtävissä täällä.

Oikaisujen osalta Faktabaari on pyrkinyt julkaisemaan virheiden korjauksia mahdollisimman nopeasti ja selkeästi. Muokkaukset ja lisäykset näkyvät itse teksteissä.

IFCN-periaatteisiin sitoutuneet tahot ovat velvoitettuja raportoimaan vuosittain, kuinka yhteisiä pelisääntöjä on seurattu. Jos hyvää faktantarkistustapaa ei ole noudatettu, faktantarkistuspalvelu voi menettää sertifikaattinsa.

IFCN:n kautta Faktabaari on myös osa First Draft News Partner -verkostoa, jonka kautta avautuu keskusteluyhteyksiä myös johtaviin sosiaalisiin medioihin.

Factbar.eu levittää periaatteita eurooppalaisille yhteistyökumppaneille, ja Faktabaari valmistautuu seuraavaan vaalihankkeeseen

“Kumppanimme Haaga-Helian kanssa olemme edelleen kehittämässä ja levittämässä avoimuusperiaatteiden mukaista pedagogista faktantarkistustoimintaa eurooppalaisten journalistikoulujen kanssa Factbar.eu -hankkeemme puitteissa. IFCN:n periaatteet voivat auttaa tätäkin verkostoa luomaan toiminnalleen vakaan pohjan”, Salo toteaa.

Seuraava kotimainen faktantarkistushanke on suunnitteilla kunnallisvaalivuodelle 2017. Faktabaari käynnistää hankkeen avoimen jatkosuunnittelun ja henkilökunnan lisärekrytoinnin lähiaikoina.  Nykyhenkilökunnan ja yhdistyksen hallituksen puitteissa on päätetty, että on taas aika rohkeasti uudistua faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta. Yhteistyötahoja haetaan avoimesti. Lisätietoja tulossa loka-marraskuussa eri kanavillamme.

Lisätietoja: Faktantarkistuksen yhteiset periaatteet ja niihin tähän mennessä sitoutuneet 35 palvelua löytyvät alta IFCN - tiedotteesta.

[caption id=”attachment_8766” align=”aligncenter” width=”300”]Code of Principles Code of Principles[/caption]

Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu. Se ei toimi minkään poliittisen puolueen puolesta tai puoluetta vastaan. Faktabaarin toteutuksen taustalla on __Avoin yhteiskunta ry_. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon._

Lisätietoja: Mikko Salo, Avoin yhteiskunta ry., pj. ja Faktabaari-vastaava 0405565050 mikko(at)faktabaari.fi www.faktabaari.fi @Faktabaari @Factbar

  • Faktabaarin toimituksen epävirallinen käännös 15.10.2016 alkuperäsikielisestä lausunnosta: ”Around the world, the unholy trinity of organized misinformation, social media echo chambers and fact-challenged candidates and media make high quality fact-checking more important than ever. The code of principles developed by the International Fact-Checking Network will strengthen a growing field in accountability journalism and help combat these challenges.”
info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.