Käsikirjan 5. luku - yhteys asiantuntijaan

Faktantarkitusprosessin kolmannessavaiheessa otetaan yhteys asiantuntijoihin, joiden avulla väitettä voidaan tarkastella oikeassa asiayhteydessä. Tarkistajan käyttämät lähteet tulee myös arvioida asiantuntijan kanssa.

Tarkistusta ei tavallisesti pystytä tekemään pelkistä saatavilla olevista kirjallisista lähteistä. Esitetyt väitteet edellyttävät usein asiantuntijan tulkintaa. Tällöin faktantarkistajan tulee ottaa yhteyttä vähintään kahteen toisistaan riippumattomaan asiantuntijaan.

Kuka on asiantuntija?

Asiantuntijan tunnistaminen edellyttää asiantuntijan taustojen ja sitoumusten tuntemusta. Faktabaari käyttää ensisijaisesti niin sanottuja akateemisia asiantuntijoita. Kulttuurihistorioitsija Mikko Jakonen on kirjoittanut aiheesta Faktabaarille erinomaisen tekstin.

Täysin neutraalia asiantuntijaa ei ole olemassa. Siksi asiantuntijalausunto tulee aina tarkistaa ainakin yhdestä riippumattomasta lähteestä.

Joskus lähteenä joudutaan käyttämään henkilöä, joka edustaa jotain intressitahoa (näkemysasiantuntija). Intressitahot saattavat pyrkiä tuomaan näkökantojaan voimakkaasti julkisuuteen. Tällöin tietoa arvioimaan voi koota myös muita asiantuntijoita.

Faktantarkistajat luottavat lähtökohtaisesti asiantuntijoihin. Mikäli asiantuntijoiden käsitykset poikkeavat toisistaan huomattavan paljon, faktantarkistuksen keinot loppuvat ja on siirryttävä journalismiin. Mikäli asiantuntijat osoittautuvat ristiriitaisiksi, journalisti voi tutkia tarkemmin mistä on kyse ja tuoda aiheen julkisuuteen.

Tiedonkeruu asiantuntijoilta

Faktabaari on käyttänyt sekä haastattelua että suoraa asiantuntijalausuntoa väitteistä riippuen. Joskus voi olla viisasta pyytää asiantuntijaa kirjoittamaan tutkittavasta väitteestä (etenkin talous ja lainsäädäntö).

Tarkistettava väite esitetään asiantuntijalle mahdollisimman selkeästi ja tiiviisti. Aina ei ole syytä kertoa väitteen kontekstia, sillä asiantuntijan henkilökohtaiset intressit saatavat vaikuttaa hänen vastaukseensa. Toisaalta joitain väitteitä ei voi tulkita ilman kontekstia. Tällöin tarvitaan asiantuntijuutta myös merkityksen ymmärtämiseen.

Asiantuntijaa pyydetään nimeämään lähteensä. Asiantuntijan osoittamat lähteet kootaan faktantarkistusjutun lähdeluetteloon.

Lähteet ilmoitetaan yleensä linkein. Linkit luetellaan aina jutun lopussa, mutta niitä voi upottaa myös itse tekstiin.

Päivitetty 19.3.2019.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.