Käsikirjan 8. luku - julkaisu ja oikaisu

Faktantarkistusprosessin viimeinen vaihe on julkaisu.

Julkaiseminen

Kaikki tarkistuksen yhteydessä syntynyt aineisto dokumentoidaan ja arkistoidaan. Jos Faktabaari joutuu myöhemmin perustelemaan ratkaisuaan, tarkistuksen jokainen vaihe pitää voida arvioida myös jälkikäteen. Faktabaari ei ole velvollinen luovuttamaan näitä tausta-aineistoja ilman perusteltua syytä.

Oikaisumenettely

Uusi tieto tai palaute voi johtaa siihen, että julkaistuun faktantarkistusjuttuun palataan. Vastaava toimittaja ratkaisee, päivitetäänkö juttua vai tehdäänkö jutusta oikaisu.

Jos Faktabaari julkaisee virheellisen asiatiedon, se pyritään korjaamaan viipymättä ja mahdollisimman kattavasti. Oikaisu tehdään oma-aloitteisesti tai kun asianosainen tai kuka tahansa sitä perustellusti vaatii. Oikaisuvelvollisuus ei ulotu merkityksettömiin pikkuvirheisiin vaan olennaisiin asiavirheisiin.

Päivitetyssä tekstissä kerrotaan virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Faktabaari suhteuttaa korjauksen huomioarvon virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimitus julkaisee uuden jutun, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Oikaisukäytäntö merkitsee sitä, että toimintaan voi luottaa. Inhimillisiä virheitä tapahtuu, mutta faktantarkistus on itseään korjaava ja kehittävä prosessi.

Päivitetty 18.3.2019.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.