Pohjoismaisille faktantarkistajille ja tutkijoille 1,5 miljoonan euron EU-pilottirahoitus disinformaation vastaisen yhteistyöverkoston kehittämiseksi

Pohjoismainen NORDIS-verkosto (Nordic observatory for digital media and information disorders) käynnistää 1. syyskuuta alkaen työnsä disinformaation tunnistamiseksi, analysoimiseksi ja torjumiseksi verkossa osana laajempaa eurooppalaista EDMO-yhteistyötä. 

Verkosto kokoaa pohjoismaisia faktantarkistajia ja tutkijoita neljästä maasta.NORDIS-verkoston suomalaisten jäsenten, Helsingin yliopiston ja Faktabaarin, erityisvastuuna on digitaalisen informaatiolukutaidon kehittäminen uutena kansalaistaitona pohjoismaisten koulujen ja esimerkiksi kirjastojen tueksi.Kaksivuotisen käynnistysvaiheen aikana pohjoismainen verkosto pyrkii vakiinnuttamaan ja laajentamaan toimintaansa. 

Hanke esitellään yhteispohjoismaisessa verkkoseminaarissa kansainvälisenä demokratiapäivänä 15. syyskuuta.

Faktabaarille pitkän työn tulos

”Informaatioympäristömme on valtavan digitaalisen murroksen keskellä”, Faktabaarin perustaja Mikko Salo kertoo. “Samaan aikaan meiltä puuttuu ymmärrystä sen lieveilmiöiden, kuten nopeasti leviävän mis- ja disinformaation dynamiikasta erilaisissa yhteiskunnissa.”

Faktabaari jatkaa työtään faktantarkistajana, mutta seuraa hankkeen aikana erityisen tarkasti disinformaation leviämistä verkossa ja nostaa Suomessa esiin parhaita pohjoismaisia ja eurooppalaisia käytäntöjä ongelman rajoittamiseksi.

“Alan riippumattomat pohjoismaiset pioneerit järjestäytyvät nyt ensimmäistä kertaa yhteistyöhön. On äärimmäisen tärkeää raportoida siitä, miten informaatiohäiriöitä rajoitetaan tehokkaimmin avoimissa demokraattisissa yhteiskunnissamme”, Salo jatkaa.

NORDIS on yksi kahdeksasta alueellisesta EDMO-verkostosta, jotka tulivat valituksi kesällä EDMO:n avoimessa kilpailussa. Alle neljännes kilpailuun osallistuneista hankkeista läpäisi tiukan ulkopuolisen hankearvioinnin.

Vaikka pohjoismaille on ominaista kansalaisten korkea luottamus tiedotusvälineisiin, nekään eivät ole suojassa disinformaatiolta, korostaa NORDIS-verkoston johtaja, professori Anja Bechmann Aarhusin yliopistosta.

“Digitaalisessa ympäristössä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa virheellinen informaatio liikkuu nopeammin ja pidemmälle kuin koskaan ennen. Suuntaus on voimistunut parin viime vuoden aikana, kun sosiaalinen media on levinnyt edelleen maailmassa”, Bechmann sanoo. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Facebookin levinneisyysaste on Pohjoismaissa korkea.

Mikko Salo on koonnut NORDIS-verkostoa yhteistyössä Aarhusin yliopiston kanssa. ”Tanskalainen yhteistyökumppani avaa meille suomalaisille pääsyn informaatiohäiriöitä koskevan eurooppalaisen tutkimuksen ytimeen, siinä missä erityisesti Norja tarjoaa Suomelle mallin eri mediatalojen vaikuttavaan faktantarkistusyhteistyöhön.”

Faktabaari on ansioitunut digitaalisen informaatiolukutaidon pitkäjänteisenä kehittäjänä. Nyt pääsemme viemään tätä osaamista eteenpäin oikeassa viiteryhmässä Helsingin yliopiston tutkijoiden ja faktantarkistuspalveluiden kanssa.
 
NORDIS on osa laajempaa eurooppalaista faktantarkistajien verkostoa, jolle EDMO tarjoaa yhteisen alustan. EU-tasolla valmistellaan parhaillaan merkittävää sääntelyä, jonka tueksi faktantarkistajien ja tutkijoiden verkosto voi tarjota uutta tietoa.

“Viime kädessä verkostossamme on kyse tietoisuuden kasvattamisesta monella tasolla. Sen lisäksi tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja vähintään EU-tasolla digitaalisten alustojen sääntelyn kehittämiseksi ja informaatioympäristömme läpinäkyvyyden takaamiseksi”, Salo toteaa. 

“Vaikka kasvanut  viranomaisyhteistyö erityisesti disinformaation osalta on erittäin tärkeää, kansalaisyhteiskuntaa suoraan palvelevia riippumattomia toimijoita tarvitaan kipeästi.”

Uusia mahdollisuuksia

Faktabaarin Mikko Salo, Petra Piitulainen-Ramsay, Joonas Pörsti ja Kari Kivinen.

Kuva: Faktabaarin Mikko Salo, Petra Piitulainen-Ramsay, Joonas Pörsti ja Kari Kivinen.


Faktabaari määrittelee digitaalisen infomaatiolukutaidon seuraavasti: kyvyksi löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, tallentaa, luoda, kommunikoida ja jakaa erilaisia tekstejä, viestejä ja uutisia ja niiden konteksteja rakentavan kriittisesti sosiaalisessa mediassa. 

“NORDIS puitteissa Faktabaari haluaa edistää ja tukea oppilaiden, opettajien ja kirjastonhoitajien digitaalista informaatiolukutaitoa”, Faktabaarin EDU-kouluhankkeen vetäjä Kari Kivinen linjaa. Helsingin yliopisto keskittyy hankkeessa viestinnän asiantuntijoiden kouluttamiseen.

Suomessa on jo hyvää faktantarkistuksen osaamista, mutta työtä on tehty toistaiseksi varsin pienillä resursseilla. Pohjoismainen verkosto tarjoaa kaivattua vahvistusta.

“Pohjoismaisilla yhteiskunnilla on paljon yhtäläisyyksiä, ja yhteistyö yli rajojen on siksi luontevaa. Tarkoitus on tehdä ajan mittaan myös yhteisiä faktantarkistuksia”, Faktabaarin vastaavana toimittajana osa-aikaisesti toimiva Joonas Pörsti kertoo. 

Faktabaarin taustalla olevan Avoin yhteiskunta ry:n tavoitteena on lisätä suomalaisten mediatalojen yhteistyötä faktantarkistuksessa. Norjassa kuusi mediataloa jo rahoittaa yhdessä perustamansa Faktiskin toimitusta.

NORDIS lanseerataan neljässä pohjoismaassa YK:n kansainvälisenä demokratiapäivänä 15. syyskuuta yhteisellä verkkotilaisuudella, jota seuraa mahdollisuus tavata tai haastatella myös hankkeen suomalaisia edustajia. Tilaisuuden järjestelyistä ja pilottihankkeen edistymisestä tiedotetaan Faktabaarin kanavilla. 

Seuraa myös www.twitter.com/nordishub 


Lisätietoja

Mikko Salo, puheenjohtaja, Avoin yhteiskunta ry (Faktabaari)
mikko.salo(at)iki.fi 
+358 (0)40 5565050

Joonas Pörsti, Faktabaari, vastaava toimittaja
joonas(at)faktabaari.fi

Kari Kivinen, Faktabaari EDU hankkeen vetäjä
kari(at)kivinen.net 

Professori Anja Bechmann (Aarhus University), 
EDMO NORDIS -konsortion johtaja 
anjabechmann(at)cc.au.dk 
+4551335138

Professori (viestintä) Mervi Pantti, Helsingin yliopisto
mervi.pantti(at)helsinki.fi

Twitter: @nordishub & @Faktabaari
FAKTAA: MIKÄ NORDIS? MiKÄ EDMO?

NORDIS-verkosto (Nordic observatory for digital media and information disorders) tuo yhteen kahdeksan tutkimus- ja faktantarkistusorganisaatiota neljästä suurimmasta pohjoismaasta. Helsingin yliopisto vastaa konsortiossa digitaalisen informaatiolukutaidon alakokonaisuudesta. Pohjoismaisen verkoston jäsenet täydentävät osaamisalueillaan toisiaan. 

Tutkimusorganisaatiot: 

Faktantarkistajat:

Lähde: EDMO

Mikä EDMO?

Euroopan digitaalisen median seurantakeskus (EDMO) kokoaa yhteen faktantarkistajia, media- ja informaatiolukutaidon asiantuntijoita sekä yliopistotutkijoita seuraamaan ja analysoimaan harhaanjohtavaa informaatiota yhteistyössä mediaorganisaatioiden, verkkoalustojen ja medialukutaidon harjoittajien kanssa.

EDMO luo eurooppalaisen foorumin disinformaation monialaiselle asiantuntijayhteisölle ja tukee sen työtä. EDMO auttaa ymmärtämään disinformation kannalta merkityksellisiä toimijoita, työkaluja ja menetelmiä sekä disinformaation levittämisen dynamiikkaa, tavoitteita ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Lisätietoja: https://edmo.eu/edmo-at-a-glance/ info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.