Ristiriitainen läpinäkyvyys – Facebook ja kevään vaalit

Facebook tiedotti tammikuun lopussa  toimenpiteistä, joiden avulla yhtiö yrittää estää suhmurointia omalla alustallaan EU-vaalien aikaan. Facebookin mukaan yhtiö on ottanut opiksi viimeisen kahden vuoden aikaisista tapahtumista vaalien aikaan ympäri maailmaa ja kertoi lisäävänsä kapasiteettiaan valetilien poistamiseksi, valeuutisten vähentämiseksi ja poliittisten mainosten läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi Facebookilla on keinoja häiritä epäasiallista toimintaa sekä tukea ja valistaa äänestäjiä.

Poliittisen mainonnan läpinäkyvyyden lisäämisellä Facebook tarkoittaa, että mainostajien tulee vahvistaa identiteettinsä sekä antaa tarkempaa tietoa vaikuttajasta taustalla ennen mainosten ostamista. Facebook haluaa myös lisätä käyttäjien mahdollisuutta nähdä tietoa heihin kohdistetun mainonnan taustoja. Mainoksissa on myöstämän on maksanut-tyyppinen disclaimer-nappi jota painamalla pääseemainoskirjastoon, johon on koottu tarkempaa tietoa.

Facebookin toiminta koetaan kuitenkin varsinkin [avoimuutta edistävien toimijoiden](https://foundation.mozilla.org/en/campaigns/eu-misinformation/) keskuudessa ristiriitaiseksi. Yhtiö päätti viime vuoden lopulla estää ns. kolmansien osapuolien tiedonkeruun. Esto vaikutti esimerkiksi tutkijoihin ja WhoTargetsMe:n ,[ProPublican](https://projects.propublica.org/facebook-ads/) tai [InVid:n](https://www.invid-project.eu/) kaltaisiin – alustoista riippumattomiin työkaluihin, jotka ovat nettiselaimeen ladattavia liitännäisiä. Perusteluksi Facebook esitti läpinäkyvyyden lisäämisen ja yksityisyyden suojan tärkeyden.

 
Lähde: Mashable

Käyttäjäprofilointi on erityisen herkkä aihealue, sillä Cambridge Analytica käytti juuri sitä ominaisuutta hyväkseen mainosten kohdentamisessa. Nämä liitännäiset (plug-in) ovat olleet monen väärinkäytöksen taustalla, joten ei sinänsä ihme, että Facebook on epäluuloinen.Ongelmallista on, että Facebookin poliittisen mainonnan kirjastoa on mahdollista käyttää ainoastaan Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Brasiliassa. Saattaa tietysti olla, että maita lisätään kevään kuluessa, mutta vielä siitä ei ole tarkempaa tietoa. Lisäksi mainoksia säilytetään kirjastossa ainoastaan seitsemän päivää, mikä ei vastaa avoimuustoimijoiden käsitystä avoimuudesta. Facebookin oman työkalun avulla ei ole mahdollista nähdä poliittisten mainosten kohdentamiskriteereitä toisin kuin muissa edellä mainituissa työkaluissa.

On sinänsä ymmärrettävää, että Facebook on huolissaan läpinäkyvyydestä, mutta on hieman outoa, että yhtiö suhtautuu mustasukkaisesti avoimuutta edistäviin kansalaisyhteiskuntatoimijoihin, joilla ei ole mitään myytävää ja siksi tarvetta kerätä tietoa. Facebook ei ole myöskään pystynyt osoittamaan yhtään konkreettista ongelmaa, joita tämän kaltaisten toimijoiden työkaluista olisi aiheutunut. WhoTargetsMe:n kaltaisten työkalujen on myös vaikea nähdä vaarantavan käyttäjän yksityisyyttä, koska tämä itse päättää lataako sovelluksen selaimeensa vai ei.

Valheellisten tai kielteisten viestien lähettäjät on vaikea tunnistaa, jos vaaliviestintä ei ole läpinäkyvää. Teknologia-alustojen käyttäjät eivät välttämättä aina hahmota, että mainokset, joita he näkevät esimerkiksi Facebookissa ovat kyseiselle henkilölle räätälöityjä. Toisin sanoen saman perhekunnan eri jäsenet näkevät eri mainokset. On kyseenalaista, jos Facebook voi päättää mitä tietoa se julkaisee läpinäkyvyyden nimissä. Alustan tulisi mahdollistaa niiden työkalujen toiminta, jotka tukevat itsenäistä valvontaa sekä faktantarkistusta. Sen tulisi myös toimia yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja käyttäjien kanssa kehittääkseen sellaisia käytäntöjä ja tiedon esittämisen tapoja, jotka tosiasiassa palvelevat toimivan mediaympäristön ja medialukutaidon kehittymistä.

“Jos vaaleihin liittyvä viestintä ei kestä päivänvaloa, ei sen pitäisi kuulua suomalaiseen politiikkaan. Kun sosiaalisen median alustat eivät auta asiassa, on kansalaisten toimittava yhdessä”, Vaalivahdin projektipäällikkö Aleksi Knuutila toteaa.

Vaalivahti on [Open Knowledge Finlandin](https://fi.okfn.org/) Suomeen lanseeraama ja WhoTargetsMe:n ohjelmistoon perustuva työkalu, jonka avulla Facebookin käyttäjät voivat selvittää kuka yrittää vaikuttaa heihin ja miksi he näkevät tietyt, heille räätälöidyt mainokset. Open Knowledge Finland ry on vuonna 2012 perustettu yhteisölähtöinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä ja avoimen yhteiskunnan kehittymistä.

Vaalivahdin ensimmäiset koekäyttäjät ovat keränneet arkistoon jo yli 200 vaalimainosta. Vaalivahti.fi -sivustolla voi asentaa Vaalivahti-työkalun maksutta. Sivulla voi myös tarkastella avointa arkistoa vaaliviesteistä, ja nähdä miltä vaalikampanjointi näyttää oman sosiaalisen median kuplan ulkopuolella. Vaalivahti-hankkeen tavoitteena on saada vähintään 2 000 äänestäjää osallistumaan vaaliviestien keräämiseen. Arkistoon kerääntynyttä tietoa käytetään tutkimusmateriaalina ja näitä tuloksia julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

OKF:n toteuttama #Vaalivahti tekee yhteistyötä Faktabaarin vaalihankkeeen kanssa tarkoituksena yhdessä herätellä äänestäjiä havaitsemaan heihin kohdistuva vaalivaikuttaminen ja vaalihäirintä. Kannustamme Faktabaarin EDU -medialukutaitohankkeen mukaiseen kriittiseen ajatteluun haastavassa digitaalisessa ympäristössämme. Väärään tietoon perustuvan hyödyn tavoittelun kesyttämiseen tarvitaan sekä medialukutaitoa että sitä voimaannuttavia työkaluja.Osallistukaa– ahaa-kokemuksia tarjolla.

image

Faktabaari osallistui 11.2. Euroopan tietosuojaviranomaisverkoston järjestämään seminaariin #EuropeVotes2019  - How to unmask and fight online manipulation, jossa #Vaalivahdin eurooppalaiset hankkeet Italiasta ja Irlannista esittelivät tuloksiaan. Video ajankohtaisesta, EU-vaaleihin keskittyneestä seminaarista katsottaviss täällä.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.