FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Tietosuoja


  Rekisteri- ja tietosuojaseloste (yhteistyö ja lomakkeet)

  Tämä on Faktabaarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

  Faktabaari (Avoin yhteiskunta Ry)

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Mikko Salo, Perustie 11 B 19, 00330 HELSINKI toimitus@faktabaari.fi

  3. Rekisterin nimi

  Faktabaarin verkkopalvelun käyttäjärekisteri

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito käyttäjiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja annetut yhteystiedot ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot. Nimen ja yhteistietojen antamien on vapaaehtoista. Tietoja säilytetään vain faktan tarkastuksessa tarvittavan ajan.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (ota yhteyttä ja osallistu lomakkeet), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  Evästeet

  Faktabaarin verkkosivustoilla käytetään evästeitä tämän selosteen mukaisesti.

  1. Yleistä

  Verkkosivustomme käyttävät evästeitä (engl. cookies). Eväste on pieni kirjaimia ja numeroita sisältävä tiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi käyttäessäsi sivustoamem. Tapaasi käyttää verkkosivustoa seurataan evästeiden avulla, jotta sivusto voisi toimia paremmin juuri sinulle, löytäisit etsimäsi helposti ja sivusto vastaisi sinun käyttötarpeitasi.

  2. Mitä evästeitä käytämme ja miten?

  Sivustokäyntien mittaaminen Google Analytics palvelun avulla.

  Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

  Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä:

  • _ga
  • _gat
  • _gid

  3. Evästeiden hallinta

  Jos jatkat vierailuasi Faktabarin sivustolla, hyväksyt evästeidemme käytön. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön.  Jaa eteenpäin